۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

آثار باستانی افغانستان

از: مهدیزاده کابلی

آثار باستانی افغانستان

تندیس‌ها

فهرست مندرجات

[قبل][بعد]


مردم افغانستان که در طول تاریخ خود، در تمام رشته‌های هنری تزئینی مانند نقاشی، سنگتراشی، منبت‌کاری و غیره مهارت فوق‌العاده به‌خرج داده‌اند، در فن مجسمه‌سازی، تندیسگری یا پیکرتراشی نیز در دورۀ پیش از اسلام، علاقه فراوان از خود نشان داده‌اند. اما در دوران اسلامی، به‌دلیل مسایل اعتقادی، این علاقه‌مندی از رونق افتاد.


[] پیش از تاریخ
[] پیش از اسلامتندیس آفرودیت، از جنس گچ، که در سدۀ نخست میلادی ساخته شده است، از اتاق ۱۳ در بگرام به‌دست‌ آمده، و اکنون در موزیم ملی افغانستان در کابل موجود است.

تندیس آفرودیت

جنیوس (Genius) حامل دستۀ گُل، که از نیایشگاه تپه‌کلان در پایگاه باستان‌شناسی هَده در ولایت ننگرهار، در سده‌های چهارم و پنجم میلادی به‌دست‌ آمده است، اکنون در موزیم گیمه در پاریس نگهداری می‌شود.

تندیس جنیوس

تندیس‌های بودا در بامیان مجسمه‌های بزرگی بودند که در دل کوه در استان بامیان افغانستان ساخته شده بودند. این دو تندیس به بلندای ۵۳ متر و ۳۵ متر، در کنار مجموعه‌ای از بناهای تاریخی در این محل برای زمانی طولانی از جاذبه‌های اصلی گردشگری در افغانستان بودند.[] تندیس کوچکتر در سال ۵۰۷ میلادی و تندیس بزرگتر در سال ۵۵۴ میلادی ساخته شده‌است.[] تندیس‌های بودا در سال ٢٠٠۱ میلادی، توسط گروه اسلام‌گرای طالبان تخریب شدند.

تندیس‌ بودا در بامیان

نقاشی از تندیس‌های بودا بامیان توسط الکساندر برنس، که او آن‌ها را در ١٨٣٢ میلادی، هنگام سفر به بامیان دیده بود

تندیس بودای کوچک، در سال ١٩٧٧ میلادی[] دورۀ اسلامی (مرگ تدریجی تندیس‌ها)
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها