۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

مسيحيان افغان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


مسيحيان افغان (به انگلیسی: Afghan Christians) یا به نوشتۀ اشپیگل آن‌لاین «جامعه ایمان و ترس»[۱]، پیروان مسیحیت در افغانستان هستند که به‌طور تاریخی تعداد آنان در این کشور بسیار اندک بوده است[٢]. جمعیت مسیحیان افغانستان بین ۱٬۰۰۰ تا ۲٬۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود[٣]، البته برخی از منابع مسیحی این تعداد را حدود ۱۰٬۰۰۰ نفر می‌دانند که اغراق‌شده به‌نظر می‌رسد[۴].


[] تاریخچه
[] ...
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]