۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

ازدواج کودکان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[ازدواج][کودک]


ازدواج کودکان (به انگلیسی: Child marriage؛ به المانی: Kinderheirat)، به‌عنوان پیوند زناشویی رسمی و یا غیر رسمی قبل از سن ۱٨ تعریف شده است[۱]. در حالی که این گونه پیوند در مورد هر دو جنس - پسران و دختران - صدق می‌کند؛ اما مورد دختران بیشتر به‌نظر می‌رسد. این مقوله، بیشتر به ازدواج کودکان و بارداری نوجوانان مجرد اطلاق می‌شود[٢].

در برخی موارد، تنها یک شریک زندگی کودک است که معمولاً دختر می‌باشد و آن‌هم به‌دلیل اهمیت باکره‌گی. این مسئله، به‌دلایل گوناگون، مانند فشارهای مذهبی و اجتماعی، آداب و رسوم منطقه‌ای، ترس از باقی‌ماندن دختر به‌حال مجرد و فقر انجام می‌شود[٣].

ازدواج کودکان در تاریخ بشر، در تمام جهان معمول بوده است. امروزه، نیز در بخش‌های گسترده‌ی جهان، به‌ویژه در آفریقا[۴]، جنوب آسیا[۵]، جنوب شرقی و شرق آسیا[٦]، غرب آسیا[٧]، امریکا لاتین[٨]، و اقیانوسیه متداول است. با وجود این، این پدیده، در اکثر نقاط جهان در حال کاهش است. ولی در پنچ کشور نیجر، چاد، مالی، بنگلادش و گینه بیشترین میزان ازدواج ریز سن ۱٨ سال مشاهده می‌شود[۹] و به‌ویژه در سه کشور نیجر، بنگلادش و گینه نو، بیش از ٢٠ درصد ازدواج کودکان زیر سن ۱۵ سال صورت می‌پذیرد[۱٠].


[] پیشینه‌ی تاریخی

قبل از تاریخ مدرن، ازدواج کودکان، در همه‌جای جهان یک پدیده‌ی معمول بود. در قرن بیستم، این عمل زیر سئوال رفت و اکنون در سراسر جهان، در حال کاهش است.

در جوامع باستانی و قرون وسطی، دختران پیش از سن بلوغ نامزد می‌شدند. در یونان، دختران برای ازدواج زودهنگام تشویق می‌گردیدند. حتی از پسران نیز ازدواج قبل از سن ۱٨ سالگی انتظار می‌رفت. زمانی که امید به زندگی، ​​بین ۴٠ تا ۴۵ سال قرار داشت، در سراسر جهان، ازدواج‌های زودهنگام رایج بود. در روم باستان، ازدواج دختران در سن بالاتر از ۱٢ سالگی و در پسران، در سن بالاتر از ۱۴ سال، انجام می‌شد.

در قرون وسطی، تحت قوانین مدنی انگلیس که از قوانین روم، استخراج می‌شد، ازدواج قبل از سن ۱٦ سالگی شایع بود. در امپراتوری چین، نیز ازدواج کودکان معمول بوده است.


[] در اسلام
[] آمار جهانی
[] در ایران
[] در افغانستان
[] از نظر حقوقی
[] از نظر علمی[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Child Marriage, UNICEF (2011)
[٢]- همان‌جا؛ همچنین:
Child marriage, From Wikipedia, the free encyclopedia [٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]