۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

قانون جدید معادن افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[اقتصاد افغانستان][معادن افغانستان]


قانون جدید معادن افغانستان، بعد از ماه‌ها جنجال، در مرداد ۱٣۹٣ خورشیدی، در بیست فصل و ١١٧ ماده تصویب شد[۱]. تصویب این قانون که زمینه را برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش استخراج معادن کشور فراهم می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین دستاورهای حکومت رئیس‌جمهور کرزی محسوب می‌شود.

محمداکبر بارکزی، وزارت معادن و نفت افغانستان، با ابراز خرسندی از اجرایی‌شدن این قانون گفت که «اجرای آن باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده و با شروع روند استخراج معادن افغانستان برای میلیون‌ها نفر کار ایجاد خواهد شد و فقر در این کشور ریشه‌کن می‌شود.»[٢] همچنین، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد این کشور، نیز توشیح قانون جدید معادن را یک گام بلند جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: «قانون جدید معادن، می‌تواند منفعت‌‌های ملی شهروندان و دولت را تأمین، نیز زمینه‌هاى رشد سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند.»[٣] با این حال، اتحادیۀ نهادهای جامعة مدنی (شبکة نظارت بر منابع طبیعی) گفته است: «در صورت توشیح این قانون، زمینة تاراج معادن کشور توسط مافیای اقتصادی فراهم می‌شود.»[۴] و مصطفی ظاهر، رئیس ادارة حفاظت از محیط‌زیست، می‌گوید: «افغانستان در قسمت استخراج معادن باید خیلی محتاطانه عمل کند تا درد سری برای این کشور ایجاد نشود. اگر افغانستان نتواند از این منابع استفادۀ درست کند، تجربۀ معادن غرب آفریقا در افغانستان تکرار می‌شود و این‌بار، مافیای اقتصادی کشور را درگیر جنگ می‌کند.»[۵]

[] پیشینه‌ی تاریخی
[] مفاد قانون
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]