جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ مهر ۶, یکشنبه

تاریخچۀ اقوام در افغانستان

از: دکتر عنایت‌الله شهرانی

تاریخچۀ اقوام در افغانستان

فصل پنجم

فهرست مندرجات


[] غلجایی‌ها
[] توركان غوری
[] مغول‌های تورك‌شده
[] توركان فرملی
[] عرب تورك
[] سه قسم عرب در افغانستان
الف - سادات كرام
ب - خواجگان و میرها
ج - اعراب عادی

[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط دکتر عنایت‌الله شهرانی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

شهرانی، عنایت‌الله، تاریخچۀ اقوام در افغانستان، به ویراستاری دكتر اكبرهمت فاریابی و به اهتمام ذبیح‌الله نذیر شهرانی، کابل: کانون فرهنگی قزیل چوپان، چاپ سوم - ۱۳۹۰ خ.