جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

شوراهای ولایتی افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

شوراهای ولایتی افغانستان


فهرست مندرجات
[ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی][قانون شوراهای ولایتی]


شوراهای ولایتی (به انگلیسی: Provincial councils)، مجلسی محلی در سطح استان‌هاست، که نمایندگان آن توسط مردم همان استان انتخاب می‌شوند. هدف اصلی این مجلس، مشارکت و سهم‌گيری مردم و نهادهای جامعه مدنی در مدیریت جامعه در کنار دفاتر دولتی در سطح استان‌ها و ارائه مشاوره به دفاتر استانی (مشوره‌دهی ادارات ولايتی) در امور مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی استان مربوطه».


پیشینه‌ی تاریخی
وظايف و صلاحيت‌ها

اختیارات و وظایف اصلی شورای ولايتی، بنابر مادۀ ۴ قانون شوراهای ولایتی، عبارت‌اند از:

  ۱- مشارکت در تعيين اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی، اجتماعی، صحت، معارف و بازسازی و ساير امور مروبط به ولايت.

  ۲- ارايه مشاوره در مورد بهره‌گیری موثر از منابع مالی ولايت.

  ۳- مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طريق جرگه‌های اصلاحی.

  ۴- ارايه مشاوره در مورد طرح برنامۀ توسعه ولایت و برنامۀ پيش بينی شده قبل از پيشنهاد به حکومت.

  ۵- سهم‌گيری فعال به‌طرق ممکنه برای از بين بردن رسوم و سنت‌های (عنعنات) مغاير شريعت اسلامی و قانون (ازدواج‌های اجباری، بد دادن زن‌ها و امثال آن) و مساعی در تامين حقوق بشر.

  ۶- بازديد از محلات سلب آزادی به استيذان مقامات مربوط، تحليل و ارزيابی عملکردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارايه گزارش در مورد به اداره ولايت.

  ۷- سهم‌گيری موثر و فعال در جلوگيری از زرع (کشت) کوکنار، توليد، نگهداری و قاچاق مواد مخدر و اعتياد به آن و استعمال مسکرات از طريق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با موسساتی که در امور مبارزه عليه مواد مخدر فعاليت می‌نمايند.

  ۸- حصول معلومات در رابطه به اجراآت و برنامۀ کار اداره ولايتی و شعبات مربوط.

  ۹- بررسی برنامۀ توسعه (پلان انکشافی) و نحوه مخارج سالانه (بودجه) اداره ولايتی و ارايه گزارش آن به ساکنان ولايت مربوط از طريق رسانه‌های همگانی.

  ۱۰- سهمگيری در حفظ آثار تاريخی و جلوگيری از تخريب، سرقت و قاچاق آن.

  ۱۱- مشاوره با ساکنان ولايت از طريق جلسات مشورتی عمومی حداقل هر سه ماه يک‌بار و با والی (استاندار) و مسئولان ادارات مربوط (دفاتر دولتی) حداقل ماه يک‌بار.


انتخابات شوراهای ولایتی
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]