۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

اسلام‌هراسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

اسلام‌هراسی


فهرست مندرجات
[...][...]

اسلام‌هراسی (به انگلیسی: )، به پدیده‌ی پیش‌داوری علیه اسلام یا تبعیض در برابر مسلمانان گفته می‌شود. که توأم با ترس و نفرت است. اسلام‌هراسی سبب رشد پدیده‌ی اسلام‌ستیزی (به‌معنای تقابل با اسلام و فرهنگ اسلام‌گرایانه) در برخی جوامع شده‌ است. پیشینه‌ی این اصطلاح به دهه‌ی ۱۹۸۰ باز می‌گردد، اما پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، استفاده‌ی بیشتری از آن شده است. مؤسسه‌ی رانیمد تراست در انگلستان که به امر تبعیض و نفرت در این کشور می‌پردازد، در ۱۹۹۷، اسلام‌هراسی را ترس و نفرت از اسلام و بنابراین ترس و نفرت از همه مسلمانان تعریف کرد و ابراز داشت که این اصطلاح بر تبعیض و طرد مسلمانان از زندگی اقتصادی اجتماعی و عمومی کشور نیز دلالت دارد.


واژه‌شناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


از نظر جامعه‌شناسی[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...