۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه

الانشقاق

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الانشقاق


سوره‌یاب آیه‌یاب

سورۀ ۸۴: الانشقاق

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها

1 2