۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

برده‌داری در اسلام

از: دانشنامه‌ی آریانا

برده‌داری در اسلام


فهرست مندرجات
تاریخ اسلامفقه اسلامی

برده‌داری در اسلام (به انگلیسی: Slavery in Islam)، پذیرفته شده و به احکام و شرایط آن در قرآن و احادیث اشاره شده و این احکام و شرایط به‌طور مفصل در شریعت اسلام مشخص گردیده‌ است. در حالی‌که بر اساس ماده چهارم اعلامیه‌ی جهان‌شمول حقوق بشر سازمان ملل متحد احدی را نمی‌توان در بردگی نگه‌داشت و داد و ستد بردگان به‌هر شکلی که باشد ممنوع است. بنابراین، برده‌داری در اسلام، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دین اسلام است.


واژه‌شناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


در قرآندر احادیثدر فقهبرده‌داری در دوران معاصر

امروزه سه دیدگاه عمده درباره‌ی برده‌داری در اسلام بین مسلمانان سنتی و نواندیش وجود دارد. یک عده آن‌را انکار می‌کنند، عده‌ای هم آن‌را قبول دارند، ولی توجیه می‌نمایند و برخی دیگر آن‌را قبول دارند، اما معتقدند که اجرای احکام آن شرایط خاص زمانی و مکانی خود را دارد و در هر عصری قابل اجرا نیست. این در حالی است که برده‌داری هنوز در برخی کشورهای مسلمان‌نشین آفریقایی رایج است.


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:اسلام‌شناسیتاریخ اسلامفقه اسلامی