۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

Dead Sea Scrolls

از: دانشنامه‌ی آریانا

طومارهای دریای مرده


فهرست مندرجات
......

طومارهای دریای مرده یا طومارهای بحرالمیت (به انگلیسی: Dead Sea Scrolls)، به مجموعه مدارک دست‌نویسی (حدود ۹٨۱ متن) اطلاق می‌شود که بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵٦ میلادی، پس از گذشت دو هزار سال از زیر تلی از خاک در یازده غار در منطقه قمران در کرانه باختری (در طول ساحل شمال‌غربی بحرالمیت) کشف شدند.


پیشینه‌ی بازیابی

...


محل‌های کشف طومارها

...


نویسندگان طومارهامحتوای طومارهااهمیت دینی طومارهابررسی‌های علمی[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...