۱۳۹۴ بهمن ۲۲, پنجشنبه

Gene Editing

از: دانشنامه‌ی آریانا

پیرایش ژن


فهرست مندرجات
ژنتیکمهندسی ژنتیک

پیرایش ژن (به انگلیسی: Gene Editing)، که به آن ویرایش ژنتیکی و ویرایش ژونوم (Genome editing) نیز گفته می‌شود، ..


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

پیرایش ژن چیست؟ ژن پیرایش برش شیمیایی از آرایش DNA قرار دادن جفت است. آنزیم‌ها محدودیت به‌عنوان «قیچی» هنگام انجام پیرایش ژن عمل می‌کنند.


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:زیست‌شناسیعلوم پایه پزشکیژنتیکمهندسی ژنتیک