جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه

خیانت ملی

از: دانشنامه‌ی آریانا

خیانت ملی


فهرست مندرجات
......

خیانت ملی (به انگلیسی: با تلفظ انگلیسی High treason؛ با تلفظ آمریکایی: High treason)، ...


واژه‌شناسی

...


تعریف

طبق فرهنگ‌نامه‌ی کمبریج (Cambridge Dictionary)، خیانت ملی عبارت است از: «ارتکاب یک جرم که به‌طور جدی امنیت کشور خودی را تهدید می‌کند» و براساس تعریف فرهنگ‌نامه‌ی بریتانیا (British Dictionary): «یک عمل خاینانه، که به‌طور مستقیم، اقتدار یک شاه یا دولت را زیر تأثیر قرار می‌دهد».


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...
Meaning of “high treason” (noun) in the English Dictionary: “the committing of a crime that seriously threatens the safety of your country.” (Definition of “high treason” from the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...