۱۳۹۵ مهر ۲۹, پنجشنبه

نماد جنسیتی

از: دانشنامه‌ی آریانا

نماد جنسیت


فهرست مندرجات
نمادجنسیت

نماد جنسیت (به انگلیسی: Gender symbol)، یک تصویرنگاشت (Pictogram) یا گلیف (Glyph) است که نمایانگر جنسیت یک جاندار می‌باشد.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...