ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

Spermatogenesis

از: دانشنامه‌ی آریانا

اسپرم‌زایی


فهرست مندرجات
فیزیولوژی انسانتوليدمثل جنسى

اسپرم‌زایی یا اسپرماتوژنز (به انگلیسی: Spermatogenesis)، روندی است که طی آن اسپرماتوگونی به اسپرماتوزوآی بالغ (اسپرم) تبدیل می‌شود.

هنگام تشکیل رویان، سلول‌های زایای بدوی (primordial germ cell) به درون بیضه‌ها مهاجرت می‌کنند و سلول‌های زایای نابالغی به‌نام اسپرماتوگونی (spermatogonia) را می‌سازند. سطوح داخلی لوله‌های منی‌ساز (seminiferous tubule) پوشیده از اسپرماتوگونی‌ها هستند که در ۲ تا ۳ لایه قرار گرفته‌اند. آن‌ها از زمان بلوغ پیوسته تکثیر میتوزی می‌شوند تا تعدادشان کم نشود و بخشی از آن‌ها طی مراحل مشخص تکاملی تمایز می‌یابد و اسپرم را می‌سازد.

اسپرماتوژنز، که به‌معنای تولید اسپرم است٬ یکی از اعمال تولید مثلی مرد است، که به‌طور متوسط از ۱۳ سالگی شروع می‌گردد و در تمام طول بقیه‌ی عمر ادامه می‌یابد ولی در پیری به‌شدت کم می‌شود.


مراحل اسپرماتوژنز

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...