جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

طوفان نوح

از: دانشنامه‌ی آریانا

عهد عتیق

پیدایش


فهرست مندرجات

.


پیدایش آیه‌یاب

طوفان نوح

...

۱ و ٢ در این‌ زمان‌ كه‌ تعداد انسان‌ها روی‌ زمین‌ زیادمی‌شد، پسران‌ خدا مجذوب‌ دختران‌ زیباروی‌ انسان‌ها شدند و هر كدام‌ را كه‌ پسندیدند، برای‌ خود به‌زنی‌ گرفتند. ٣ آن‌گاه‌ خداوند فرمود: «روح‌ من‌ همیشه‌ در انسان‌ باقی‌ نخواهد ماند، زیرا او موجودی‌ است‌ فانی‌ و نفسانی‌. پس‌ صد و بیست‌ سال‌ به‌او فرصت‌ می‌دهم‌ تا خود را اصلاح‌ كند.»

۴ پس‌ از آن‌كه‌ پسران‌ خدا و دختران‌ انسان‌ها باهم‌ وصلت‌ نمودند، مردانی‌ غول‌آسا از آنان‌ به‌وجود آمدند. اینان‌ دلاوران‌ معروف‌ دوران‌ قدیم‌ هستنـد. ۵ و ٦ هنگامی‌ كه‌ خداوند دید مردم‌ غرق‌ در گناهند و دایماً بسوی‌ زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌روند، از آفرینش‌ انسان‌ متأسف‌ و محزون‌ شد.

٧ پس‌ خداوند فرمود: «من‌ انسانی‌ را كه‌ آفریده‌ام‌از روی‌ زمین‌ محو می‌كنم‌. حتی‌ حیوانات‌ و خزندگان‌ و پرندگان‌ را نیز از بین‌ می‌برم‌، زیرا از آفریدن‌ آن‌ها متأسف‌ شدم‌ .»

٨ اما در این‌ میان‌ نوح‌ مورد لطف‌ خداوند قرار گرفت‌. ٩ و ١٠ این‌ است‌ سرگذشت‌ او:

نوح‌ سه‌ پسر داشت‌ به‌نام‌های‌ سام‌، حام‌ و یافث‌. او تنها مرد درستكار و خدا ترس‌ زمان‌ خودش‌ بود و همیشه‌ می‌كوشید مطابق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ كند.

١١ در این‌ زمان‌، افزونی‌ گناه‌ و ظلم‌ در نظر خدا به‌منتها درجه‌ خود رسیده‌ و دنیا به‌كلی‌ فاسد شده‌ بود.

١٢ و ١٣ وقتی‌ خدا فساد و شرارت‌ بشر را مشاهده‌ كرد، به‌نوح‌ فرمود: «تصمیم‌ گرفته‌ام‌ تمام‌ این‌ مردم‌ را هلاك‌ كنم‌، زیرا زمین‌ را از شرارت‌ پُر ساخته‌اند. من‌ آن‌ها را همراه‌ زمین‌ از بین‌ می‌برم‌.

١۴ «اما تو، ای‌ نوح‌، با چوب‌ درخت‌ سرو یك‌ كشتی‌ بساز و در آن‌ اتاق‌هایی‌ درست‌ كن‌. درزها و شكاف‌های‌ كشتی‌ را با قیر بپوشان‌. ١۵ آن‌ را طوری‌ بساز كه‌ طولش‌ ۳۰۰ ذراع‌، عرضش‌ ۵۰ ذراع‌ و ارتفاع‌ آن‌ ۳۰ ذراع‌ باشد. ١٦ یك‌ ذراع‌ پایین‌تر از سقف‌، پنجره‌ای‌ برای‌ روشنایی‌ كشتی‌ بساز. در داخل‌ آن‌ سه‌ طبقه‌ بنا كن‌ و در ورودی‌ كشتی‌ را در پهلوی‌ آن‌ بگذار.

١٧ «به‌زودی‌ من‌ سراسر زمین‌ را با آب‌ خواهم‌ پوشانید تا هر موجود زنده‌ای‌ كه‌ در آن‌ هست‌، هلاك‌ گردد. ١٨ اما با تو عهد می‌بندم‌ كه‌ تو را با همسر و پسران‌ و عروسانت‌ در كشتـی‌ سلامت‌ نگـاه‌دارم‌. ١٩ و ٢٠ از تمام‌ حیوانات‌، خزندگان‌ و پرندگان‌ یك‌ جفت‌ نر و ماده‌ با خود به‌داخل‌ كشتی‌ ببر، تا از خطر این‌ طوفان‌ در امان‌ باشند. ٢١ هم‌چنین‌ خوراك‌ كافی‌ برای‌ خود و برای‌ تمام‌ موجودات‌ در كشتی‌ ذخیره‌ كن‌.» ٢٢ نوح‌ تمام‌ اوامر خدا را انجام‌ داد.

۱ سپس‌ خداوند به‌نـوح‌ فرمـود: «تـو و اهـل‌ خانه‌ات‌ داخل‌ كشتی‌ شوید، زیرا در بین‌ همه‌ مردمان‌ این‌ روزگار فقط‌ تو را درستكار یافتم‌. ٢ و ٣ همراه‌ خود هفت‌ جفت‌ از حیوانات‌ حلال‌ گوشت‌، هفت‌ جفت‌ از پرندگان‌ و یك‌ جفت‌ از بقیه‌ حیوانات‌ را به‌درون‌ كشتی‌ ببر، تا بعد از طوفان‌، نسل‌ آن‌ها روی زمین‌ باقی‌ بماند. ۴ پس‌ از یك‌ هفته‌، به‌مدت‌ چهل‌ شبانه‌ روز باران‌ فرو خواهم‌ ریخت‌ و هر موجودی‌ را كه‌ به‌وجود آورده‌ام‌، از روی‌ زمین‌ محو خواهـم‌ كرد.»

۵ پس‌ نوح‌ هر آن‌چه‌ را كه‌ خداوند به‌او امر فرموده‌ بود انجام‌ داد. ٦ وقتی‌ كه‌ آن‌ طوفان‌ عظیم‌ بر زمین‌ آمد، نوح‌ ششصد ساله‌ بود. ٧ او و همسرش‌ به‌اتفاق‌ پسران‌ و عروسانش‌ به‌درون‌ كشتی‌ رفتند تا از خطر طوفان‌ در امان‌ باشند. ٨ و ٩ پرندگان‌ و خزندگان‌ و حیوانات‌ نیز، چه‌ حلال‌ گوشت‌ و چه‌ حرام‌ گوشت‌، همراه‌ او به‌كشتی‌ رفتند. همان‌طوری‌‌كه‌ خدا فرموده‌ بود، آن‌ها جفت‌ جفت‌، نر و ماده‌، داخل‌ كشتی‌ جای‌ گرفتند.

١٠ و ١١ و ١٢ بعد از یك‌ هفته‌، هنگامی‌ كه‌ نوح‌ ششصد ساله‌ بود، در روز هفدهم‌ ماه‌ دوم‌، طوفان‌ شروع‌ شد و چهـل‌ شبانه‌ روز به‌شـدت‌ باران‌ باریـد. هم‌چنـین‌ همـه‌ آب‌های‌ زیـرزمینی‌ فـوران‌ كرده‌، بر زمین‌ جـاری‌ شدند.

١٣ اما روزی‌ كه‌ طوفان‌ شروع‌ شد، نوح‌ و همسر و پسرانش‌، سام‌ و حام‌ و یافث‌ و زنان‌ آن‌ها داخل‌ كشتی‌ بودند. ١۴ و ١۵ از هر نوع‌ حیوان‌ اهلی‌ و وحشی‌، پرنده‌ و خزنده‌ نیز یك‌ جفت‌ با آن‌ها بودند. ١٦ پس‌ از آن‌كه‌ حیوانات‌ نر و ماده‌، طبق‌ دستور خدا به‌نوح‌، وارد كشتی‌ شدند خداوند درِ كشتی‌ را از عقب‌ آن‌ها بست‌.

١٧ به‌مدت‌ چهل‌ شبانه‌ روز باران‌ سیل‌ آسا می‌بارید و به‌تدریج‌ زمین‌ را می‌پوشانید، تا این‌كه‌ كشتی‌ از روی‌ زمین‌ بلند شد. ١٨ رفته‌ رفته‌ آب‌ آن‌قدر بالا آمد كه‌ كشتی‌ روی‌ آن‌ شناور گردید.

١٩ سرانجام‌ بلندترین‌ كوه‌ها نیز به‌زیر آب‌ فرو رفتند. ٢٠ باران‌ آن‌قدر بارید كه‌ سطح‌ آب‌ به‌هفت‌ متر بالاتر از قله‌ كوه‌ها رسید. ٢١ همه‌ جاندارانِ روی‌ زمین‌ یعنی‌ حیواناتِ اهلی‌ و وحشی‌، خزندگان‌ و پرندگان‌، با آدمیان‌ هلاك‌ شدند. ٢٢ هر موجودِ زنده‌ای‌ كه‌ در خشكی‌ بود، نابود گشت‌. ٢۳ بدین‌سان‌ خدا تمام‌ موجودات‌ زنده‌ را از روی‌ زمین‌ محو كرد، به‌جز نوح‌ و آنانی‌‌كه‌ در كشتی‌ همراهش‌ بودند. ٢۴ آب‌ تا صد و پنجاه‌ روز هم‌چنان‌ پهنه‌ زمین‌ را پوشانیده‌ بود.

۱ اما خـدا، نـوح‌ و حیوانات‌ درون‌ كشتی‌ را فراموش‌ نكرده‌ بود. او بادی‌ بر سطح‌ آب‌ها وزانید و سیلاب‌ كم‌كم‌ كاهش‌ یافت‌. ٢ آب‌های‌ زیرزمینـی‌ از فوران‌ بـاز ایستادنـد و باران‌ قطع‌ شـد. ٣ و ۴ آب‌ رفته‌رفته‌ فرو نشست‌ تا اینكه‌ كشتی‌ صد و پنجاه‌ روز پس‌ از شروع‌ طوفان‌ روی‌ كوه‌های‌ آرارات‌ قرار گرفت‌. ۵ سه‌ ماه‌ بعد قله‌های‌ كوه‌ها نیز نمایان‌ شدند. ٦ و ٧ پس‌ از گذشت‌ چهل‌ روز، نوح‌ پنجره‌ كشتی‌ را گشود و كلاغی‌ رها كرد، ولی‌ كلاغ‌ به‌داخل‌ كشتی‌ باز نگشت‌، بلكه‌ به‌این‌ سو و آن‌‌سو پرواز كرد تا زمین‌ خشك‌ شد. ٨ پس‌ از آن‌، كبوتری‌ رها كرد تا ببیند آیا كبوتر می‌تواند زمین‌ خشكی‌ برای‌ نشستن‌ پیدا كند. ٩ اما كبوتر جایی‌ را نیافت‌، زیرا هنوز آب‌ بر سطح‌ زمین‌ بود. وقتی‌ كبوتر برگشت‌، نوح‌ دست‌ خود را دراز كرد و كبوتر را گرفت‌ و به‌داخل‌ كشتی‌ برد.

١٠ نوح‌ هفت‌ روز دیگر صبر كرد و بار دیگر همان‌ كبوتر را رها نمود. ١١ این‌‌بار، هنگام‌ غروب‌ آفتاب‌، كبوتر در حالی‌ كه‌ برگ‌ زیتون‌ تازه‌ای‌ به‌منقار داشت‌، نزد نوح‌ بازگشت‌. پس‌ نوح‌ فهمید كه‌ در بیشتر نقاط‌، آب‌ فرو نشسته‌ است‌. ١٢ یك‌ هفته‌ بعد، نوح‌ باز همان‌ كبوتر را رها كرد، ولی‌ این‌‌بار كبوتر باز نگشت‌.

١٣ یك‌ ماه‌ پس‌ از رها كردن‌ كبوتر، نوح‌ پوشش‌ كشتی‌ را برداشت‌ و به‌ بیرون‌ نگریست‌ و دید كه‌ سطح‌ زمین‌ خشك‌ شده‌ است‌. ١۴ هشت‌ هفته‌ دیگر هم‌ گذشت‌ و سرانجام‌ همه‌‌جا خشك‌ شد. ١۵ و ١٦ در این‌ هنگام‌ خدا به‌نوح‌ فرمود: «اینك‌ زمان‌ آن‌ رسیده‌ كه‌ همه‌ از كشتی‌ خارج‌ شوید. ١٧ تمام‌ حیوانات‌، پرندگان‌ و خزندگان‌ را رها كن‌ تا تولید مثل‌ كنند و برروی‌ زمین‌ زیاد شوند.» ١٨ و ١٩ پس‌ نوح‌ با همسر و پسران‌ و عروسانش‌ از كشتی‌ بیرون‌ آمد. تمام‌ حیوانات‌ و خزندگان‌ و پرندگان‌ نیز دسته‌ دسته‌ از كشتی‌ خارج‌ شدند.

٢٠ آن‌گاه‌ نوح‌ قربانگاهی‌ برای‌ خداوند ساخت‌ و از هر حیوان‌ و پرنده‌ حلال‌ گوشت‌ بر آن‌ قربانی‌ كرد. ٢١ خداوند از این‌ عمل‌ نوح‌ خشنود گردید و با خود گفت‌: «من‌ بار دیگر زمین‌ را به‌خاطر انسان‌ كه‌ دلش‌ از كودكی‌ به‌طرف‌ گناه‌ متمایل‌ است‌، لعنت‌ نخواهم‌ كرد و این‌ چنین‌ تمام‌ موجودات‌ زنده‌ را از بین‌ نخواهم‌ برد. ٢٢ تا زمانی‌‌كه‌ جهان‌ باقی‌ است‌، كشت‌ و زرع‌، سرما و گرما، زمستان‌ و تابستان‌، و روز و شب‌ هم‌چنان‌ برقرار خواهد بود.»


[] يادداشت‌ها

متن برگرفته از: ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس


[] پی‌نوشت‌ها

ترجمه‌ی تفسيری کتاب مقدس، باب پنجم


[] سرچشمه‌ها

متن برگرفته از ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس