جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

جدا شدن لوط از ابرام

از: دانشنامه‌ی آریانا

عهد عتیق

پیدایش


فهرست مندرجات

.


پیدایش آیه‌یاب

جدا شدن لوط از ابرام

جدایی لوط از ابراهیم

۱ ابرام‌ با زن‌ خود سارای‌ و لوط‌ و هر آن‌چه‌ كه‌ داشت‌ به‌ جنوبِ كنعان‌ كوچ‌ كرد. ٢ ابرام‌ بسیار ثروتمند بود. او طلا و نقره‌ و گله‌های‌ فراوانی‌ داشت‌. ٣ و ۴ ابرام‌ و همراهانش‌ به‌ سفر خود به‌سوی‌ شمال‌ و به‌طرف‌ بیت‌ئیل‌ ادامه‌ دادند و به‌‌جایی‌ رسیدند كه‌ قبلاً ابرام‌ در آن‌جا خیمه‌ زده‌، قربانگاهی‌ بنا كرده‌ بود. آن‌ مكان‌ در میان‌ بیت‌ئیل‌ و عای‌ قرار داشت‌. او در آن‌جا بار دیگر خداوند را عبادت‌ نمود.

۵ لوط‌ نیز گاوان‌ و گوسفندان‌ و غلامان‌ زیادی‌ داشت‌. ٦ ابرام‌ و لوط‌ به‌علت‌ داشتن‌ گله‌های‌ بزرگ‌ نمی‌توانستند با هم‌ در یكجا ساكن‌ شوند، زیرا برای‌ گله‌های‌شان‌ چراگاه‌ كافی‌ وجود نداشت‌ ٧ و بین‌ چوپانان‌ ابرام‌ و لوط‌ نزاع‌ در می‌گرفت‌. (در آن‌‌زمان‌ كنعانی‌ها و فرّزی‌ها نیز در آن‌ سرزمین‌ ساكن‌ بودند.) ٨ پس‌ ابرام‌ به‌ لوط‌ گفت‌: «ما قوم‌ و خویش‌ هستیم‌، و چوپانان‌ ما نباید با یكدیگر نزاع‌ كنند. ٩ مصلحت‌ در این‌ است‌ كه‌ از هم‌ جدا شویم‌. اینك‌ دشتی‌ وسیع‌ پیش‌ روی‌ ماست‌. هر سمتی‌ را كه‌ می‌خواهی‌ انتخاب‌ كن‌ و من‌ هم‌ به‌سمت‌ مقابل‌ تو خواهم‌ رفت‌. اگر به‌طرف‌ چپ‌ بروی‌، من‌ به‌طرف‌ راست‌ می‌روم‌ و اگر طرف‌ راست‌ را انتخاب‌ كنی‌، من‌ به‌سمت‌ چپ‌ می‌روم‌.»

١٠ آن‌گاه‌ لوط‌ نگاهی‌ به‌ اطراف‌ انداخت‌ و تمام‌ دره‌‌ی رود اردن‌ را از نظر گذراند. همه‌ آن‌ سرزمین‌ تا صوغر، چون‌ باغ‌ عدن‌ و مصر سر سبز بود. (هنوز خداوند شهرهای‌ سدوم‌ و عموره‌ را از بین‌ نبرده‌ بود.) ١١ لوط‌ تمام‌ دره‌‌ی اردن‌ را برگزید و به‌طرف‌ شرق‌ كوچ‌ كرد. بدین‌‌طریق‌ او و ابرام‌ از یكدیگر جدا شدند. ١٢ پس‌ ابرام‌ در زمین‌ كنعان‌ ماند و لوط‌ به‌طرف‌ شهرهای‌ دره‌ اردن‌ رفت‌ و در نزدیكی‌ سدوم‌ ساكن‌ شد. ١٣ مردمان‌ شهر سدوم‌ بسیار فاسد بودند و نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ می‌ورزیدند.

١۴ بعد از جدا شدن‌ لوط‌ از ابرام‌، خداوند به‌ ابرام‌ فرمود: «با دقت‌ به‌ اطراف‌ خود نگاه‌ كن‌! ١۵ تمام‌ این‌ سرزمین‌ را كه‌ می‌بینی‌، تا ابد به‌ تو و نسل‌ تو می‌بخشم‌. ١٦ نسل‌ تو را مانند غبار زمین‌ بی‌شمار می‌گردانم‌. ١٧ برخیز و در سراسر این‌ سرزمین‌ كه‌ آن‌‌را به‌ تو می‌بخشم‌، بگرد.» ١٨ آن‌گاه‌ ابرام‌ برخاست‌ و خیمه‌ خود را جمع‌ كرده‌، به‌ بلوطستانِ ممری‌ كه‌ در حبرون‌ است‌ كوچ‌ نمود. در آن‌جا ابرام‌ برای‌ خداوند قربانگاهی‌ ساخت‌.


[] يادداشت‌ها

متن برگرفته از: ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس


[] پی‌نوشت‌ها

ترجمه‌ی تفسيری کتاب مقدس، باب سیزدهم


[] سرچشمه‌ها

متن برگرفته از ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس