۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

مشاهير افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

مشاهير افغانستان


فهرست مندرجات
[افغانستان][رجال‌شناسی]


چهره‌های فرهنگی و سیاسی افغانستان

بسياری از روشنفکران، رجال تاريخ معاصر افغانستان را مغرضانه و گمراه‌کننده زير سئوال می‌برند، به‌ويزه آن‌دسته از روشنفکرانی که زير بار ايدئولوژی چپ و راست کمر خم کرده‌اند. آن‌ها اغلب در داورهای خود، بدون آن‌که شرايط زمان و يا حاصل کار افراد را بی‌طرفانه مدنظر داشته باشند، با تبليغات حساب‌شده به قصد کوبيدن و ترور شخصیت مخالفان بر می‌خيزند. اما در اين‌جا کوشيده می‌شود، با دليل و برهان و استفاده از مستندان تاريخی چهره‌های سياسی و فرهنگی معاصر افغانستان به تصوير کشيده شود. هرچند سخن گفتن دربارۀ رجالی که بسياری از آن‌ها هنوز هم حی و حاضرند، کار ساده نيست.

چهره‌های سياسی و حقوقی

    سياستگران
    مبارزان و فعالان سياسی
    فعالان حقوق بشر


۞ چهره‌های سياسی و حقوقی
سياستگران
مبارزان و فعالان سياسی
فعالان حقوق بشر

۞ چهره‌های علمی و فرهنگی
دانشمندان
خردورزان
نويسندگان
شاعران

۞ چهره‌های هنری
نقاشان
خطاطان
موسيقی‌دانان و آوازخوانان
هنرمندان تئاتر
سينماگران و بازيکنان

۞ چهره‌های ورزشی
مربيان ورزش
ورزشکاران