۱۳۸۷ دی ۴, چهارشنبه

بينوا، عبدالرئوف

عبدالرؤف بينوا (زادۀ ۱٢٩٢ خ - درگذشت ١٣٦٣ خ)، شاعر، پژوهنده و دولتمرد افغانستان بود.

زندگينامه

عبدالروف بينوا که از طايفۀ عليزايی قوم پشتون از موسی کلی هلمند (هيرمند) بود، در ٢۱ جدی (ديماه) ۱٢٩٢ خورشيدی برابر با ۱٩۱۳ ميلادی، در خاندانی بلندآوازه و اهل دانش، در شهر قندهار زاده شد. پدرش عبدالله نام داشت كه در قندهار مفتی بود و پدربزرگش ملاعبدالحق آخوند در قندهار از شهرت بلندی برخوردار بود.[۱] دانش‌های دينی و ادبی متداول را نزد برادر ارشد خود مولوی عبدالکريم حقانی آموخت.[٢]

در سال ۱۳۲۷ خورشيدی، از شمار رهبران پايه‌گذار سازمان سياسی "ويښ ځلميان" (جوانان بيدار) بود.[٣]يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: عبدالرئوف بينوا به روايت دانش‌نامۀ ادب فارسی‌ در افغانستان
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]- آريانفر، شمس‌الحق، عبدالرؤف بينوا دولتمرد شاعر و پژوهنده، سايت اينترنتی پيمان ملی؛ برگرفته از نشريۀ "پيام مجاهد"
[۲]- مدخل "عبدالرؤف بينوادانش‌نامۀ ادب فارسی (جلد سوم) ادب فارسی در افغانستان، ص ١٩۴
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>