۱۳۸۸ مرداد ۱, پنجشنبه

گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله "يوسف آيينه"

درود. کاربران عزيز، به صفحه گفت و گو در بارهٔ مقالهٔ "يوسف آيينه" خوش آمديد! لطفاً نظرات خود را با قيد عنوان مقاله به درس ايميل من ارسال فرماييد. نظرات شما در اين صفحه درج خواهد شد. سپاس - مهديزاده کابلی.

  با عرض سلام آقای دکتر خراسانی! همکار عزيز ما آقای نعمت حسينی پيش از آن که اينجانب اين مقاله را در مورد شادروان يوسف آيينه برای دانشنامه تهيه کنم، ايشان براساس کتاب خود زير عنوان "سيماها و آواها" مقاله‌ای را در اين مورد بازنويسی کرده بودند و نيز اکنون ناراحت هستند که چرا مقاله‌ی ايشان به عنوان مقاله‌ی اصلی دانشنامه ارجاع نشده است. البته من سياست‌های دانشنامه را در اين مورد به ايشان تذکر داده‌ام. اما بهتر دانستم که حضرتعالی نيز اظهار نظر بفرماييد - مهديزاده کابلی.

 • سلام! بنده از جرئيات گفتگوی شما اطلاح ندارم. اما بطور کلی در مورد سياست دانشنامه می‌توانم نکاتی را عرض کنم که قبلاً نيز خدمت جناب شما گفته بودم:

   ١- در مورد مقالاتی که دوستان همکار ما از ساير منابع کپی يا رونويس می‌کنند و به دانشنامه ارسال می‌نمايند، بايد در نظر داشته باشند که براساس قانون "کپی رايت" (حق تکثیر) ما مجاز نيستيم که چنين مقالاتی را به عنوان مقاله اصلی يا فرعی درج کنيم. البته می‌توان از آنها به‌عنوان مرجع با ذکر منبع استفاده کرد؛ اما استفاده منصفانه از منابع اولیه دارای حق تکثیر قابل قبول است. و از منابعی که حق تکثير آن مشخص نيست، حتی‌الامکان بايد کوشيد تا با کسب مجوز کتبی از ناشر يا نويسنده آن استفاده صورت گيرد. به هر حال، در شرایط محدودی کپی يا رونويس مقالات منشر شده شايد بتواند پذیرفته باشد؛ اما نه به‌عنوان مقاله‌ی پايه يا اصلی دانشنامه، بلکه در پيوست‌ها.

   ٢- اما در مواردی که نويسندۀ کتاب يا مقاله خود همکاران ما باشند، ما مشکل کپی رايت نداريم. ولی چون اين اثر قبلاً به صورت مستقل نشر شده است و ديگر اين که مقالات ممکن است با شيوه و سبک دانشنامه‌ای نگارش نيافته باشند، بهتر است که به عنوان يک مرجع با ذکر منبع اصلی در پيوست‌های مربوطه درج گردند. البته اگر مغاير با اصول و سياست‌های دانشنامه نباشند.

   ٣- گذشته از اين، نکته مهم ديگر برای دانشنامه اين است که مقالاتش بايد تازه و اختصاصاً برای خود دانشنامه نگاشته شوند و دست دانشنامه برای هرگونه تغيير و ويرايش در آن باز باشد. بنابراين، برای دانشنامه مقدور نيست که دست به مطالبی ببرد که قبلاً بصورت کتاب يا مقاله و يا رساله نشر شده‌اند. هرگونه تغيير در آن‌ها تحريف متن محسوب می‌گردد.

  بنابراين، به نظر بنده بهتر آنست که دوستان همکار ما، مقالات مستقل مطابق معيارهای دانشنامه‌يی بنويسند. روز خوش - دکتر مهدی خراسانی.

   اتفاقاً من هم به ايشان همين مطالب را تذکر دادم و همچنين تقاضا کردم که مقالات جديد بنويسند، حتی حاضر شدم در نوشتن مفالات با ايشان همکاری کنم چنان که در مقاله ليلا صراحت اين همکاری را نموده‌ام. اما ايشان به علت اين که مشغول در کارهای روزمرۀ خود هستند، گفتند که نوشتن مقالات جديد برای ايشان مقدور نيست. - مهديزاده کابلی.

 • جناب کابلی، با عرض معذرت، ما همه بايد عادت کنيم که ضوابط دانشنامه را رعايت نماييم. در غير اين صورت دانشنامه آشفته خواهد شد. - دکتر مهدی خراسانی.  <برگشت به بالا><باز گشت به مقاله>