۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

قانونی، محمديونس

محمديونس قانونی (زادۀ کابل ١٣٣٦ خ - )، يکی از ياران نزديک احمدشاه مسعود، نخستين وزير امور داخله ادارۀ موقت و وزير معارف دولت انتقالی حامد کرزی بود، که اکنون رئيس ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان است.

زندگينامه[۱]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: محمدیونس قانونی، رئیس ولسی جرگه، به گزارش سايت رسمی ولسی جرگه (شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان)
پيوست ٢: زندگی‌نامه محمدیونس قانونی (نامزد دورۀ اول انتخابات رياست جمهوری افغانستان)، به گزارش سايت سایت انتخاباتی محمدیونس قانونی.
پيوست ۳: یونس قانونی؛ رئیس مجلس نمایندگان، به‌روايت بی‌بی‌سی
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>