۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان

از: مهديزاده کابلی

اشاره: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا برشتۀ تحرير درآمده است. نقل مطالب از دانشنامه با ذکر مأخذ آزاد است.


قوه مجریه یکی از قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی افغانستان ‌است که وظیفه اجرای قوانینی را که قوه مقننه ایجاد می‌کند، به عهده دارد. رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است.

[۱]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>