۱۳۸۸ شهریور ۶, جمعه

لويه جرگه‌ها در افغانستان

لویه جرگه یا جرگه بزرگ عالی‌ترين مظهر ارادۀ مردم افغانستان است.

جرگه بزرگ متشکل است از:

  • اعضای شورای ملی؛
  • روسای شوراهای ولايات و ولسوالی‌ها.
  • وزرا، رئيس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می‌توانند در جلسات جرگه بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند. (قانون اساسی افغانستان ماده صد و دهم)
  • افغانستان ٣٦٤ ولسوالی دارد، هر ولسوالی براساس قانون اساسی یک شورای منتخب دارد، روسای این شوراها از اعضای لویه جرگه هستند، یک مشکل اساسی این است که در حال حاضر شوراهای ولسوالی وجود ندارند، یعنی ٣٦٤ تن از اعضای لویه جرگه که در قانون مشخص شده وجود خارجی ندارند.

براساس قانون اساسی افغانستان لویه جرگه در سه مورد می‌تواند تشکیل شود:

  • اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و مصالح عليای کشور،
  • تعديل احکام اين قانون اساسی.
  • محاکمه رئيس جمهور مطابق به‌حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی. (قانون اساسی افغانستان ماده صد و یازدهم)[*]


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


لويه جرگه‌هامنابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]