۱۳۸۸ شهریور ۱۲, پنجشنبه

يوسفی، آمنه

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[بی‌بی‌سی][چهره‌های فرهنگی افغانستان]


آمنه يوسفى (زادۀ ۱٣٣۱ خ - )، ژورنالیست شناخته‌شده افغانستان و از مجريان موفق بخش فارسی بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی است.


[] زندگی‌نامه

آمنه يوسفی فرزند سيد سکندر شاه در سال ۱٣٣۱ خورشيدی (۱۹۵٢ ميلادی) در يک خانوادۀ روشنفکر در محل پايان چوک کابل چشم به جهان گشود. پدرش يکی از بازرگانان (تجار) معروف کابل بود و مادرش که صفورا سکندری نام داشت، از انگشت شمار زنان تحصيلکرده عصر امانی بود که در دورۀ جمهوری محمدداوود، مادر سال افغانستان شد.[۱]

آمنه که در ميان دوازده فرزند خانواده جايگاه هفتم داشت، از همان کودکی دختر با استعداد بود. آموزش دورۀ ابتدايی را در سال ۱٣٣۵ خورشيدی از چهار سالگی در مکتب (مدرسۀ) "ستاره" (در باغ عليمردان خان کابل) آغاز کرد و در سال دوم دبستان امتحان سويه داد و به صنف (کلاس) چهارم رفت و در مجموع اين دورۀ را در مدت پنج سال به پايان رساند. تحصيلات متوسطه را در ليسه (دبيرستان) "زرغونه" ادامه داد و اغلب شاگرد ممتاز بود.[٢]

در سال ۱٣۴٧ خورشيدی به دانشکدۀ حقوق و علوم سياسی دانشگاه کابل راه يافت و در سال ۱٣۵۱ خورشيدی موفق به دريافت مدرک ليسانس (کارشناسی) در رشتۀ ... شد.[٣]


فعاليت اداری:

آنگاه به استخدام دولت درآمد و به‌عنوان سکرتر (دفتردار) رئيس دانشکدۀ ادبيات و علوم اجتماعی انجام وظيفه کرد. در سال ۱٣۵۵ خورشيدی با استفاده از بورس تحصيلی کولامبو به انگلستان رفت و پس از پايان تحصيل دوباره به افغانستان بازگشت.

در سال ۱٣۵٧ خورشيدی به‌عنوان مدير دفتر "ارتقای سويه علمی استادان" وزارت تحصيلات عالی افغانستان منصوب گرديد و تا سال ۱٣۵٨ در اين سمت باقی ماند.

بين سالهای ۱٣۵٨-۱٣٦۹ خورشيدی به‌عنوان سکرتر (دفتردار) محلی در سفارت‌های ويتنام، چکسلواکی و هنگری (بلغارستان) و سازمان ملل متحد اشتغال ورزيد و سرانجام در سال ۱٣٦۹ خورشيدی (۱۹۹٠ ميلادی) همراه با خانواده به انگلستان پناهنده شد.

از سال ۱٣٧٠ خورشيدی (۱۹۹۱ ميلادی) در بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی به‌طور غيررسمی و پاره‌وقت مشغول خدمت شد و ۱٨ در بخش فارسی اين بنگاه خبری، مسئولیت تهیه‌کنندگی و گردانندگی[۴] برنامه‌های فرهنگی «زمزمه» و «رنگین کمان » را به‌عهده داشت.


فعاليت فرهنگی:

زمزمه، يکی از برنامه‌های بنگاه بی‌بی‌سی است که آمنه يوسفى آن را تهيه و اجرا می‌کند. در اين برنامه که هر دو هفته يکبار در ساعت يک بعد از ظهر به وقت افغانستان پخش می‌شود، آوازخوان‌های غير حرفه‌ای از چهار گوشه افغانستان با آواز خود زمزمه می‌کنند.[۵]

رنگين کمان، يکی ديگر از برنامه‌های بی‌بی‌سی است که آن را آمنه يوسفى و هارون يوسفى تهيه و اجرا می‌کنند. اين برنامه روزهاى سه شنبه در ساعت يک بعد از ظهر به وقت افغانستان پخش می‌شود.[٦]خانواده:

آمنه يوسفی در سال ۱٣۵۹ خورشيدی با هارون يوسفی ازدواج کرد و حاصل اين پيوند سه فرزند پسر است.[٧][] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- گفت و گوی مهديزاده کابلی با خانم پوهنيار زبيده سکندری، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سياسی و مدير پيشين دفتر استادان دانشگاه کابل - ۱۲ شهریور ۱۳٨٨
[۲]- همان‌جا
[۳]- گفت و گوی مهديزاده کابلی با خانم آمنه يوسفی - ۱۲ شهریور ۱۳٨٨
[۴]- همان‌جا (این پاراگراف به‌روزرسانی شده است)؛ در زمان گفت‌وگو، خانم آمنه یوسفی، توليدکننده و مجری برخی از برنامه فرهنگی اين بنگاه خبری بود.
[۵]- زمزمه‌هاى شما با آواز خود شما، سايت فارسی بی‌بی‌سی: جمعه ۲٠ ژوئن ۲٠٠٨ - ۳۱ خرداد ۱۳٨٧
[۶]- رنگين کمان، سايت فارسی بی‌بی‌سی: جمعه ٠۱ فوريه ۲٠٠٨ - ۱۲ بهمن ۱۳٨۶
[٧]- گفت و گوی مهديزاده کابلی با خانم آمنه يوسفی - ۱۲ شهریور ۱۳٨٨[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

گفت‌وگوی مهديزاده کابلی با خانم زبيده و خانم آمنه يوسفی
سايت فارسی بی‌بی‌سی[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]