۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

شاه دو شمشيره

لیس بن قیس مشهور به شاه دو شمشیره (زادۀ .... ه.ق - درگذشتۀ .... ه.ق)... در مورد شاه دو شمشيره افسانه و اسطوره فراوان گفته شده است. روایت‌های تاريخی و آن‌چه از زبان مردم گفته شده است، دارای تناقضات آشکار است. اما در میان انبوه سردرگم کننده روایت‌های ریاکارانه تاريخی که از لحاظ روش علمی سست و فاقد اعتبار هستند، موارد دقیق و معتبری نیز می‌توان یافت.

زندگی‌نامه

در دست تهيه است...
"در کابل اعراب با ایستادگی جوانی بنام رستمداد کابلی روبرو شده چندین شبانه روز در محاصره ماندند، آخر قوای تازه دم اعراب تحت فرماندهی یکی از سرداران عرب به نام لیس ابن قیس معروف به شاه دو شمشیره به کمک سپاهیان رسیدند. لیس بن قیس در محلی که امروز سفارت ایران و وزارت خارجه افغانستان قرار دارند پنج‌هزار نفر را در یک روز سر برید."[خلاصه تاریخ ایران، دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا]

[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: کاندیدای آکادمیسین محمداعظم سیستانی، شاه دو شمشیره کی بود؟
پيوست ٢: توحیدی، صدیق‌الله، شاه دو شمشیره
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]

[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]