۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

توروایانا، نجیب‌الله

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


نجیب‌الله توروایانا (زادۀ ١٢٨١ خ - درگذشتۀ ١٣۴۴ خ)، شاعر، نويسنده، تاريخ‌نگار، دولتمرد، و مدتی وزير معارف افغانستان در دورۀ سلطنت محمدظاهر شاه بود.


[] زندگی‌نامه

نجیب‌الله توروایانا فرزند محمديونس، در ١٢٨١ خورشيدی در شهر جلال‌آباد مرکز استان ننگرهار به دنیا آمد. پدرش که در روزگار امیرحبیب‌الله، پادشاه افغانستان، به‌عنوان سرهنگ خدمت می‌کرد و در عهد سلطنت امیرامان‌الله، ریاست شهرداری کابل را بر عهده داشت.

تورايانا، از نوادگان امیر دوست‌محمد خان، بنیانگذار سلسلۀ اميران و شاهان محمدزايی در افغانستان، است و مادرش، هاجره، ملقب به اُخت‌السّراج، دختر امیر عبدالرحمان خان و خواهر امیر حبیب‌الله خان بود (فرخ، ص ۱۵٦، ۱۵۹).[۱]


[] آثار
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: محمدآصف فکرت، نجیب‌الله توروایانا، به روايت دايرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه جهان اسلام
پيوست ٢: محمدآصف فکرت، امیرزادۀ با فرهنگ؛ یادی از سردار نجیب‌الله خان توروایانا
پيوست ۳: نجیب‌الله توروایانا، به روايت دانشنامه ادب فارسی در افغانستان
پيوست ۴: عزیز آریانفر، بیانیه‌ی رادیویی نجیب‌الله تورویانا
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

نجیب‌الله توروایانا، دايرةالمعارف بزرگ اسلامی
نجیب‌الله توروایانا، دانشنامۀ جهان اسلام
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]