۱۳۸۸ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

مسعودی، ابواحسن علی

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


ابوالحسن علی بن حسين مسعودی (زادۀ حدود ٢٨٠ ه.ق - درگذشتۀ ٣۴۵ ه.ق)، جهانگرد، مورخ و جغرافی‌دان بزرگ اسلامی، در اواخر قرن سوم و نيمۀ اول قرن چهارم هجری قمری بود.


[] زندگی‌نامه

ابوالحسن علی بن حسين مسعودی که نام کامل وی "ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی المعتزلی الشافعی" بود، احتمالاً حدود سال ٢٨٠ هجری قمری، در بغداد متولد شد. خانواده‌اش اهل کوفه بودند. نسبش به عبدالله بن مسعود، صحابی بزرگوار (يکی از یاران برجستهٔ) پيامبر اسلام (ص) می‌رسد. ابن حزم (متوفی ۴۵٦ ه.ق) در کتاب "جمهرةانساب‌العرب" سلسله نسب او را اينگونه نقل می‌کند: "علی بن حسين بن علی بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود".

از زندگی مسعودی و سوانح احوال وی اطلاع اندکی در دست است. شور و شوق دانش‌اندوزی او را از اوان جوانی به سير و سفر در سرزمين‌های اسلامی کشاند. عراق و سوريه و مصر و و فلسطين و ارمنستان و فارس و خراسان و هند و سيلان و عمان و سواحل شرقی آفريقا را تا زنگبار و احتمالاً ماداگاسکار زير پا گذاشت. حتی از چين و مالزی هم ديدار کرد. ظاهراً جز اندلس (اسپانيا) و غرب آفريقا، تمام سرزمين‌های اسلامی را سياحت کرده است. سرانجام در ٣٣٦ ه.ق در مصر مقيم شد و در جمادی الثانی ٣۴۵ ه.ق (سپتامبر ۹۵٦ ميلادی) در شهر فسطاط مصر درگذشت.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون


<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>