۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

راحل، مسعود

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


مسعود راحل، (زادۀ ۱٣٣۱ خ - )، از شماری اندک انديشمندان و فلاسفه‌ی نامور معاصر در افغانستان است.


[] زندگی‌نامه

مسعود راحل فرزند اسماعيل راحل، در سال ۱٣٣۱ خورشيدی (۱۹۵٢ ميلادی) در شهر کابل به دنيا آمد.[*] تحصيلات دورۀ ابتدايی را در مدرسۀ (مکتب) سيد جمال‌الدين افغانی به پايان برد و سپس وارد دبيرستان (لیسه عالی) حبيبيه شد. در سال ۱٣۴٧ خورشيدی (١٩٦٨ ميلادی)، با استفاده از يک بورس تحصيلی از "امریکین فیلد سرویس" به ایالات متحده آمريکا رفت و در مدرسۀ (مکتب) "منچستر" در ایالت مشیگان آمریکا به ادامه تحصيل پرداخت. پس از تکميل اين دورۀ آموزشی به افغانستان بازگشت و مدرک ديپلوم (بکلوريا) خود را در سال ۱٣۴۹ خورشيدی از دبيرستان حبيبيه به‌دست آورد.[۱]


[] تحصيلات عالی

در سال ۱٣۴۹ خورشيدی (١٩٧٠ ميلادی)، وارد دانشکدۀ ساینس (علوم) دانشگاه کابل شد و در سال ۱٣۵٣ خورشيدی (١٩٧۴ ميلادی) مدرک ليسانس به دست آورد. سپس، مدت دو سال، در بانک انکشاف زراعتی اشتغال ورزيد.

در سال ١٩٧٦ به آلمان رفت و برای تحصیل در رشته فلسفه وارد دانشگاه ساربروکن آلمان شد. در آنجا، در کنار رشتۀ اصلی فلسفه، به طور فرعی به جامعه شناسی و زبانشناسی آلمانی نيز پرداخت. او تحصیلات خود را در اين دانشگاه در مقطع فوق ليسانس، به پایان برد و مدتی در کار تحقیقات فلسفی، در موضوع فلسفه ادمومند هوسرل، زير نظر پروفسور وتيیر (F. Werner Veauthier)، مشغول شد.


[] مهاجرت

پس از پايان تحصيلات عالی، به دليل اشغال افغانستان توسط قوای ارتش سرخ شوروی، نتوانست دوباره به افغانستان باز گردد و ناگزير در آلمان اقامت گزيد.


[] فعاليت‌های علمی
[] آثار

مقالات فارسی

  نهاد و آزادی
  گوتس برهمن و تاريخ
  برومته و شيطان
  گفتمان و خشونت
  نماد ابوالهول
  و ...

به زبان آلمانی

  رسالۀ بزرگ جامعه بسته و دوستانش
  نگاهی به فلسفه ادورنو
  سوژۀ به عنوان آزادی در فلسفه هگل


[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
Ohne Pakistan keine Taliban
Der Westen und die falschen Bilder


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]