۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

ماری ماگدالنا (مریم مجدلیه)

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


ماری ماگدالنا (به انگليسی: Mary Magdalene؛ و به يونانی: Μαρία η Μαγδαληνή) يا مریم مجدلیه يکی از مهم‌ترين شخصیت‌های زن در دین مسیحیت به‌شمار می‌رود که در کتاب عهد جدید از او به‌عنوان پیرو مؤمن عیسی مسیح نام برده شده و کلیساهای کاتولیک رومی، ارتودوکس شرقی و انگلیکی (انجيلی) او را جزو قدیسه‌ها می‌دانند.


[] زندگی‌نامه

به‌رغــم آنـکه از زندگـی مـريم مجدلـيه اطــلاع چندانی در دســت نيســت، بر اســاس آنچـه که به‌طـور مختصــر دربارۀ زادگاه و زندگـی اوليه او روايـت شــده اســت، مـريم مجدليه در روســتای مجدله (Magdalene) که در ايالت جليل (Galilee) در کرانۀ غربی دریاچـه جليـل واقـع اســت، به دنيـا آمـد.[*] لقب مجدلیه نيز اشاره به محلی به‌نام مجدله در کرانه غربی همين دریاچه دارد.[*] در کتاب مقدس (لوقا ٨: ٢) آمده است که "عيسی مسيح هفت روح پليد را از وجود مريم مجدليه بيرون کرد." اين حاکی از آن است که مريم به هفت بيماری علاج‌ناپذیر مبتلا شد و به‌قدرت و مشیت الهی توسط عيسی مسيح درمان يافت. پس از آن، "مريم مانند بسياری از زنان ديگر، از دارايی شخصی خود، عيسی و شاگردانش را خدمت می‌کرد."[همانجا]

بر پایه داستان ديگری که باز هم در انجیل آمده، مریم مجدلیه زنی بسیار زیبا و تن‌فروش بوده‌ است. روزی اهل شهر به دنبال وی می‌افتند تا وی را سنگسار کنند. او می‌گریزد تا به عیسی می‌رسد. عیسی داستان را از پیگیران مریم می‌پرسد و آنان می‌گویند که ما می‌خواهیم او را از برای گناهانش سنگسار کنیم. عیسی می‌گوید بسیار خوب چنین کنید ولی اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده باشد. این سخن عیسی ایشان را شرمنده و پراکنده ساخت و جان مریم مجدلیه رهانیده شد. از آن پس این زن در شمار یاران نزدیک عیسی در آمد.[*]


تابلویی هم از این داستان توسط "لئوناردو داوینچی" ترسیم شده که بسیار زیباست و در موزه "سن سباستین" نگهداری می‌شود. این تابلو به‌نام "گریز مریم مجدلیه" مشهور است. با اين همه، بايد در نظر داشت که در انجيل‌های موجود در داستان سنگسار زن بدکاره، نامی از مریم مجدلیه برده نشده است.[رجوع شود به: يوحنا، باب ٨، آيات ۱-۱۱]

افزون بر اين، برخی افراد داستان زن بدکاره را که آمرزيده می‌شود، به مريم مجدليه نسبت داده و از آن داستان عشقی عيسی و مريم را سر هم کرده‌اند که در اين داستان هم اسمی از مریم مجدلیه در ميان نيست.[رجوع شود به: لوقا، باب ٧، آيات ٣٦-۵٠] اما يوحنا اين زن را مريم می‌نامد.[يوحنا ۱٢: ۱-۱۱]

برخی فرقه‌های مسیحی بر این باورند که مریم مجدلیه نه تنها زنی بدکاره نبوده، بلکه او از خانواده‌ای سلطنتی می‌باشد و عیسی مسیح با او ازدواج نمود. بر پایه باور این فرقه‌ها، حتی انجیلی به مریم مجدلیه منسوب است که در آن ذکر شده که مسیح مصلوب نشده‌ است. و همچنین وی دارای دختری به‌نام سارا بوده است.[*]

در عهد جديد، بارها نام مريم مجدليه به‌صراحت به‌کار رفته است و به‌نظر می‌رسد، در ميان زنانی که در زندگی عمومی عيسی نام برده شده‌اند، مريم مجدليه نقش بس مهمتری حتی از مادر عيسی دارد (راهنمای مطالعه کتاب مقدس، ص ۴٣٣؛ به استناد متی ٢٧: ۵٦ و ٦۱ و ٢٨: ۱؛ مرقس ۱۵: ۴٠ و ۴٧ و ۱٦: ٦؛ لوقا ٨: ٢ و ٢۴: ۱٠؛ يوحنا ۱۹: ٢۵ و ٢٠: ۱-۱٨).

آنگاه که عيسی را به صليب می‌کشيدند، او در آنجا حاضر بود.

    "عده‌ای از زنان که او را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جليل آمده بودند، در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر واقعه بودند. در بين آنها مريم مجدليه، مريم مادر يعقوب و يوسف، و مادر يعقوب و يوحنا پسران زبدی ديده می‌شدند."[متی باب ٢٧، آيات ۵۵-۵٦]

در واقعۀ ديدار زنان از قبر که در هر چهار انجيل ذکر شده است (متی ٢٨: ۱-٨؛ مرقس ۱٦: ۱-٨؛ لوقا ٢۴: ۱-۱۱؛ و يوحنا ٢٠: ۱-٣) نام مريم مجدليه نيز مذکور است. لوقا به "زنان ديگر" نيز اشاره می‌کند که تعداد کل اين زنان بين ٦ تا ۱٢ يا احتمالاً بيشتر بوده است. آنها قصد داشتند که جسد عيسی را برای جلوگيری از فساد، حنوط کنند.[راهنمای مطالعه کتاب مقدس، ص ۴٧۵] هنگام طلوع خورشيد، زنان به آنجا رسيدند و با تعجب مشاهده کردند که فرشتگان به‌شکل انسانی بيرون از قبر منتظر بودند تا با آمدن زنان، آنها را به‌داخل قبر برده، جريان رستاخيز مسيح را برای آنان بازگو کنند.[همانجا] از اين گذشته، هنگام ظهور عيسی بر زنان، با توجه به آنچه در اناجيل به ثبت رسيده است، زنان پس از مطلع ساختن شاگردان مجدداً بسوی قبر بر می‌گردند؛ اما در همين فاصله پطرس و يوحنا بسوی قبر می‌روند و پس از مشاهدۀ قبر، آن محل را ترک می‌گويند. سپس مريم مجدليه جلوتر از ديگران، تنها بر سر قبر حاضر می‌شود و عيسی خود را بر او ظاهر می‌نمايد. کمی بعد عيسی خود را بر ساير زنان نيز ظاهر می‌کند. (به‌توضيحات مربوط به مرقس ۱٦ دربارۀ ترتيب وقايع مراجعه شود). بدين ترتيب، ظهور اول و دوم عيسی بر زنان و از جمله مريم مجدليه بوده است.[همانجا، ص ۴٧٦]

با این همه، وجود شخصیتی تاریخی به‌نام مریم مجدلیه و شیوه زندگی او محل بحث و شک است.


[] ازدواج عيسی و مريم مجدليه

ازدواج عيسی مسيح با مريم مجدليه، از ديرباز مسئلۀ بسيار دشواری را مطرح کرده است.

طبق نظر برخی از تاريخ‌نگاران، عیسی مسیح با مریم مجدلیه ازدواج کرده است و نسل آن‌ها ادامه يافته است و کلیسای کاتولیک و واتیکان با اطلاع از این قضایا قصد در پنهان کردن آن‌ها داشته‌اند.[*]

نگارۀ مریم مجدله توسط گیدو رنی (Guido Reni: 1575-1642)

پس از انتشار کتاب جنجال‌برانگیز "رمز داوینچی" نوشته "دان براون"، که تاکنون در بیش از ۴٠ میلیون نسخه در سراسر جهان فروش رفته است، تعداد افرادی که فکر می‌کنند عيسی مسیح با مریم مجدلیه ازدواج کرده و صاحب فرزندانی شده، به دو برابر و تعداد افرادی که گروهی از کاتولیک‌ها موسوم به "اوپیوس دی" را گروهی جنایتکار می‌دانند به چهار برابر افزایش یافته است.[به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس یک تحقیقات که روز گذشته (۲٦/۰۲/۱۳۸۵) در لندن منتشر شد.] اين کتاب، گروه "اوپوس دی" را به‌عنوان سازمانی جنایتکار با عقاید سیاسی "ماکیاولی" معرفی کرده که برای مخفی نگاه داشتن راز مخوف کلیسا، حاضر اند دست به هر جنایتی بزنند.

در واکنش، "آستین اوریق"، دبیر کل مطبوعاتی کاردینال "کورماک مورفی-اوکونور"، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک انگلستان گفت: آمار‌های ما نشان می‌دهد که برای تعداد بسیار زیادی از مردم رمان "رمز داوینچی" تنها یک ابزار سرگرمی نیست. تعداد قابل توجهی از مردم این ادعای دورغین (مسئله ازدواج عيسی مسیح با مریم مجدلیه و ادامه نسل آنها) را به‌عنوان یک حقیقت پذیرفته‌اند و این زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.[*]

از سوی دیگر، سازندگان فیلم مستندی به‌نام "قبر گمشده عیسی" که از کانال "ديسکاوری" پخش شد می‌گویند: به اندازه کافی شواهدی را در اختیار دارند که ثابت می‌کند عيسی مسيح با مريم مجدليه ازدواج کرده و صاحب يک فرزند به‌نام يهودا شده است.[*]


[] قبر گمشده عیسی و مريم مجدليه

بسياری از باستان‌شناسان اسرائيلی ادعا می‌كنند كه كارگران ساختمانی اسرائيلی بيست‌وپنج سال پيش هنگام حفاری برای ساخت يك ساختمان جديد در پارك صنعتی تالپيوت در حومه بيت‌المقدس غاری را كشف كرده‌اند که محل دفن مسيح و خانواده‌اش است.

ادعا شده است که سه تابوت از ۱٠ تابوت کشف شده در اين غار، متعلق به عيسی ناصری، مادرش مريم مقدس، و مريم مجدليه همسرش است!

پس از آن، جميز کامرون (James Cameron) كارگردان پرآوازه آمريكايی، که خالق فيلم‌های موفقی از جمله "ترميناتور" و "تايتانيک" بوده، فيلم مستند جنجالی را درباره کشف مقبره مسيح ناصری، پسرش و مريم مجدليه ساخته است. اين فيلم مستند مدّعی است كه عيسی مسيح برخلاف ادعّای مسيحيّان بعد از مصلوب شدن به آسمان عروج نكرده است و غاری كه قبر مسيح در آن قرار دارد، در نزديكی اورشليم كشف شده است!

اين ادعا اصول عقايد مسيحيت را که طبق آن عيسی مسيح دفن نشده و به آسمان صعود کرده است را زير سوال می‌برد. اما به‌نظر دين‌باوران، اين فيلم مستند مانند فيلم جنجالی "رمز داوينچی"، پرده از يک توطئه گسترده، برای سست کردن بنيان اعتقادی مسحيت و اثبات ادعاهای يهوديان مبنی بر پيامبر نبودن عيسی مسيح برداشته است.

به هر حال، باری مجله تايم نوشت: "اكنون غبارها كنار رفته، غار دوهزار ساله، حاوی ۱٠ تابوت سنگی كشف شده است. بیست‌وپنج سال پیش، باستان‌شناسان اين ده سنگ قبر را به آزمايشگاه انتقال داده‌اند و ٢٠ سال است كه بر روی خط نوشته‌های روی آن كار می‌كنند و اكنون توانسته‌اند نام‌های روی سنگ قبرها را بخوانند."

در اورشليم قديم، برای قرن‌ها مسيحيان، مقبره خالی مسيح را در كليسايی واقع در يك گورستان مقدس عبادت می‌كردند. اما اكنون به گزارش آسوشيتدپرس، "جيمز کامرون" می‌گويد اين ده قبر که در سال ۱۹۸۰ کشف شد، می‌تواند حاوی استخوان‌های عيسی و خانواده او باشد و به گفته "سميچا جاکوبوویچی" (Simcha Jacobovici) فيلم‌ساز کانادایی که اين فيلم مستند را کارگردانی کرده است، نام‌های عيسی، مريم، متی، جوزف و مريم مجدليه و يهودا پسر عيسی بر روی در اين جعبه‌های سنگی حک شده است. به گفته تهیه‌کنندگان این فیلم، این اسامی نام اعضای خانواده مسیح است.[*]

جيمز كامرون توليد کننده و ژاكوبسكی کارگردان اين فيلم مستند، با ارائه شواهدی نظير آزمايشات DNA، شواهد باستان‌شناسی و اشاراتی از كتاب مقدس، ادعا می‌كنند كه آن ده سنگ قبر متعلق به مسيح و خانواده اوست و در اين ميان، سه تابوت متعلق به عيسی ناصری، مادرش مريم مقدس، و مريم مجدليه همسرش است![*]

از سوی دیگر، به‌نوشته نيويورک تايمز، اين کشف از سوی برخی از باستان‌شناسان با شک و ترديد مواجه شده است و خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آرون برودی، از باستان‌شناسان و پژوهشگران مدير دانشکده "پاسفيک مذهب" می‌گوید که وجود اين گونه قبرها در منطقه معمول بودند.

آموس کلونر، استاد باستان‌شناسی در اسراييل که در مورد اين قبر ده سال پيش تحقيق کرده می‌گويد: "هيچ مدرکی وجود ندارد که بگوييم اين قبر عيسی مسيح است." وی می‌افزايد که "اين يک قبر عادی در قرن اول ميلادی است و تشابه اسامی نیز تصادفی است و از کجا معلوم که ماريا همان مجدليه است و يهودا اسم پسر عيسی باشد. اين اسامی در آن زمان بسیار معمول بودند.


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]