جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

زنا

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


زنا که به رابطه جنسی نامشروع و خارج از پیمان ازدواج و زناشویی گفته می‌شود، در فرهنگ‌های گذشته و اديان بزرگ برای آن تعاریف، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته ‌است. امروزه نیز در فرهنگ‌ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج می‌شود.[۱]


[] تعريف زنا

زنا در لغت به‌معنای جفت گردیدن زن و مرد به‌طور نامشروع است[٢] که از ديدگاه اسلام، يک عمل "منافی عفت" است كه در بیانِ قرآنی، "فحشاء" و "فاحشه" و "سِفاح" و "زنا" گفته می‌شود.[٣] به‌سخن ديگر، زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج رسمی اطلاق می‌شود. در گفتار عامیانهٔ امروزی، مردی که مرتکب زنا شده‌ است را "زانی"، و زن زناکار را "زانیه" می‌خوانند.[۴]

تعریف زنا از دیدگاه فقهای اسلامی چنين است: "زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است، از پیش یا پس فرو بَرَد[۵]، به‌قدری که ختنه‌گاه پنهان شود، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد."[٦]

از نظر روانشناسان، جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می‌باشد، در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست‌شناسی جنسی در بر می‌گیرد؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[۹]

اما زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان، جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل به‌قدر حشفه باشد. هم‌چنین گفته شده است که علم به‌جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[۱٠] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می‌گیرد. شایع‌ترین این انحراف، روابط جنسی بین برادر و خواهر، پدر و دختر می‌باشد.[۱۱]
[] مجازات زنا در قانون حمورابی

قانـون حَمـورابی، نخسـتین ســند شـناخته‌شــده‌ای ا‌سـت که به‌دسـتور حمـورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م) شاه بابل نوشته شد و شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است.[٧] در اين قانون مجازات رابطهٔ جنسی نامشروع چنين تعيين شده است:

  • اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند. ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.

  • اگر مردی به همسر باکرهٔ کسی را که هنوز در خانهٔ پدرش زندگی می‌کند دست درازی کند، مرد به مجازات مرگ می‌رسد.

  • اگر زنی متهم به رابطهٔ نامشروع شود ولی در حال همخوابگی دستگیر نشده باشد، آن زن باید برای شوهرش در آب رودخانه بپرد.

  • اگر مردی در جنگ اسیر شود و در خانهٔ او وسیلهٔ معاش هست ولی زن او خانه را ترک کند و به خانهٔ دیگری برود، آن زن باید به آب انداخته شود. ولی اگر در خانه معاش نیست و زن به خانهٔ دیگری برود، بر زن گناهی نیست.

  • اگـر کســی با مـادر یا پـدر خـود زنـا انجـام دهـد، هـر دو فـرد ســوزانده می‌شــوند.[٨]


[][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :

[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- زنا، ویکی‌پديا، دانشنامۀ آزاد
[۲]- حسینی هرانده، سید حسین، زنا (کار تحقیقی) قسمت اول، وبگاه حقوق از دریچه حقوق
[۳]- همان‌جا
[۴]- ویکی‌پديا، دانشنامۀ آزاد
[۵]-
[۶]-
[٧]- مهديزاده کابلی، ‌قانون حَمورابی، دانشنامۀ آريانا
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]