جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ شهریور ۱۳, شنبه

گاثا ۲: یسنا ٢٩

از: دکتر حسين وحيدی


فهرست مندرجات

[اوستا][اُشتَوَد گاه][] هات ٢٩

۱

  روان جهان به شما گله می‌دارد،
  برای چه مرا آفریدی؟
  که مرا به کالبد هستی در آورد؟
  خشم و زور و دست یازی و سنگدلی و گستاخی،
  مرا فرا گرفته است.
  مرا جز تو پشتی و پناهی نیست،
  رهاننده‌ی نیکی که مرا برهاند،
  به من بنمای.


٢

  و آنگاه،
  آفریدگار جهان از راستی پرسید:
  راهبر تو در جهان کیست؟
  تا ما او را پشتیبان شده و به او
  توان آبادی جهان را ببخشیم.
  می‌خواهی چه کسی سردار جهان باشد،
  تا خشم و آزار دُروَندان را فروشکند؟


٣

  راستی به پاسخ گفت:
  از اینان کسی را نمی‌شناسم
  که آزار از جهان بردارد،
  و راستان را در برابر تبهکاران یاری کند.
  در میان این مردمان،
  این کس باید تواناتر از همه باشد،
  تا به یاریش بشتابیم.


۴

  اهورامزدا بهتر از همه آگاه است
  که پیروان خدایان دروغین
  در گذشته چه‌ها کردنده‌اند،
  و در آینده نیز چه‌ها خواهند کرد،
  و تنها، اهورامزدا داور است،
  پس هر چه او می‌خواهد همان خواهد کرد


۵

  من و روان جهان بارور،
  با دستهای بر افراشته،
  اهورا را ستایش می‌کنیم،
  و از او می‌خواهیم که
  به پارسیان و راهبر آنان،
  از سوی دُروندان،
  گزندی نرسد.


٦

  آنگاه،
  اهورامزدا،
  که بافت و سروده زندگی
  از دانایی اوست، گفت:
  آیا تو سردار و راهبری پارسا نمی‌شناسی؟
  آیا تو برگزیده‌ی آفریدگار،
  برای نگاهداری و نگهبانی جهان نیستی؟


٧

  این سخن اندیشه انگیز خوشبختی افزا،
  از اهورایی است که:
  خواستش با راستی هماهنگ است.
  اهورامزدا،
  برای آبادی جهان،
  آن را به پارسیان آموخته است.
  ای اندیشه‌ی نیک،
  کیست آنکه از تو باشد
  و به راستی مردمان را یاری بخشد؟


٨

  من تنها یکی را می‌شناسم که
  به آموزش ما گوش فرا می‌دارد،
  و او،
  زرتشت اسپنتمان است،
  و تنها اوست که می‌خواهد
  سروده ستایش مزدا و راستی را
  به مردمان برساند.
  پس ما به او،
  شیوایی و دلپذیری سخن می‌بخشیم.


۹

  آنگاه،
  روان جهان باز خروشید،
  آیا من باید سخنان مرد ناتوانی را
  بپذیرم و پشتیبان او باشم؟
  مرا براستی آرزوی سردار توانایی بود،
  کی چنین کسی،
  با دستهای توانای خود،
  مرا یاری خواهد کرد؟


۱٠

  ای اهورا،
  از راه راستی و اندیشه‌ی نیک،
  به وی نیرو و توانایی ارزانی دار،
  تا خانمان آباد و رامش پدید آورد.
  ای مزدا،
  من او را برترین آفریده‌ی تو می‌شناسم.


۱۱

  ای اهورامزدا،
  کی راستی و اندیشه‌ی نیک و توانایی مینویی
  به ما روی خواهد کرد؟
  کی انجمن مغان،
  این آیین تو را خواهد پذیرفت؟
  اینک که یاوری برای ما رسیده است،
  ما آماده‌ی یاری او هستیم.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين بخش از اوستا برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی بیشتر براساس گزارش دکتر حسين وحيدی تهيه و گردآوری شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

گاتها (سرودهای مينوی زرتشت)، گزارش دکتر حسين وحيدی، تهران: مؤسسۀ انتشارات اميرکبير، ۱۳۸۱ خ


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]