۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

ظاهر، احمدشاه

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[محمدظاهر شاه][خاندان شاهی افغانستان]


شاهزاده احمدشاه ظاهر (زادۀ ۱٣۱٣ خ - )، دومین پسر و ولیعهد محمدظاهر شاه، پادشاه پیشین افغانستان است[۱] که از وی به‌عنوان پسر ارشد شاه یاد می‌شود[٢]. اکنون او، در ایالت ویرجینیای آمریکا زندگی می‌کند و نمی‌خواهد فعالیت سیاسی داشته باشد[٣].


[] زندگی‌نامه

احمدشاه پسر دوم و محمدظاهر شاه و شهبانو حمیرا است که در ٢۱ سنبله (شهریور) ۱٣۱٣ خورشیدی، در شهر کابل زاده شد.

شاهزاده احمدشاه در سال ۱٣٣۵ خورشیدی، به‌عنوان رئیس افتخاری جمعیت هلال احمر افغانی (جمعیت افغانی سره‌میاشت) منصوب شد و تا زمان سقوط سلطنت در سال ۱٣۵٢ خورشیدی، در این سمت باقی ماند.


[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]- رجوع شود به: سالنامۀ کابل (د کابل کلنی)، سال ۱٣٣٠ خورشیدی
[٣]- ملیار صادق آزاد، وصلت سلطنتی شاهزادگان افغانستان و مصر، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): جمعه ٣٠ اوت ٢٠۱٣ - ٠٨ شهریور ۱٣۹٢
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]