۱۳۹۳ اسفند ۲, شنبه

اصول فلسفه و روش رئاليسم

از: دانشنامه‌ی آریانا

اصول فلسفه و روش رئاليسم


فهرست مندرجات
[فلسفه اسلامی][متن کتاب]

اصول فلسفه و روش رئاليسم، یکی از آثار فلسفی جهان شیعه است که توسط علامه سید محمدحسین طباطبایی تالیف شده و مرتضی مطهری تشریحات اضافی را به‌عنوان پاورقی‌ها بدان افزوده است. این کتاب که مشتمل بر یک دورهٔ مختصر معرفت‌شناسی اسلامی است، در برگیرندهٔ ۱۴ مقاله‌ی است که با سبکی ساده و قابل فهم نوشته شده و در ۵ جلد گنجانده شده است.

برای نخستین‌بار کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، ۳ جلد، به‌زبان فارسی توسط شرکت افست و از طرف خود نویسنده در سال ۱۳۳۳ خورشیدی به چاپ رسید و بعدها جلدهای چهارم و پنجم بدان افزوده شد. این کتاب توسط آیت‌الله جعفر سبحانی با نام اصول الفلسفه به عربی نیز ترجمه شده است.


مشخصات کتاب

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، پس از انقلاب اسلامی در ایران، بارها توسط انتشارات مختلف و به‌ویژه انتشارت صدرا و در ۵ جلد با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:

  • عنوان: اصول فلسفه و روش رئاليسم
  • پدیدآورنده: سید محمدحسین طباطبایی با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری
  • ناشر: انتشارات صدرا، ...
  • محل نشر: قم و تهران (چاپخانه مهر)
  • سال نشر: نخستین چاب در سال ۱۳۳۳ خورشیدی و چاپ‌های متعدد در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران
  • تعداد جلد: ۵
  • زبان: فارسی و عربی
  • قطع: رقعی


محتوای کتاب

کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، مشتمل بر ۵ جلد بوده و ۱۴ مقاله در آن گنجانده شده که به شرح زیر است:

مقاله اول: فلسفه چیست؟، مقاله دوم: فلسفه و سفسطه، مقاله سوم: علم و ادراک، مقاله چهارم: علم و معلوم، مقاله پنجم: پیدایش کثرت در علم، مقاله ششم: ادراکات اعتباریه، مقاله هفتم: مباحث وجود، مقاله هشتم: امکان و وجوب، مقاله نهم، علت و معلول، مقاله دهم: امکان و فعلیت حرکت – زمان، مقاله یازدهم: حدوث و قدم – تقدم و تاخر - معیت، مقاله دوازدهم: وحدت و کثرت، مقاله سیزدهم: مهیت جوهر و عرض، مقاله چهاردهم: خدای جهان و جهان.

در اين مقالات آرای بسياری از دانشمندان قديم و جديد، چه‏ الهی و چه مادی، مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و به‌ویژه سعی شده است بیشتر به نقد ماديت جديد (ماترياليسم ديالكتيك) پرداخته شود.


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها

متن کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم: جلداول، جلد دوم، جلد سوم، چلد چهارم، جلد پنجم
...


[] پی‌نوشت‌ها

...

[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:کتاب‌شناسیآثار فیلسوفان اسلامیآثار فیلسوفان شیعه