۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

آمیزش جنسی به روش کناری

از: دانشنامه‌ی آریانا

آمیزش جنسی به روش کناری


فهرست مندرجات
آمیزش جنسیروش‌های آمیزش جنسی

آمیزش جنسی به روش کناری (به انگلیسی: Lateral coital position)، یک از روش‌های مقاربت جنسی است که توسط مسترز و جانسون در کتاب «واکنش جنسی انسان» توصیف شده است. این نوع از روش مقاربت، توسط ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان دگرجنسگرا (Heterosexual) حداقل یک بار تجربه شده بود.


روش آمیزش

...


مزایا

...


معایبنگارخانه[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:سکسولوژیآمیزش جنسیروش‌های آمیزش جنسی