۱۳۹۵ بهمن ۲۷, چهارشنبه

آنکتیل دوپرون

از: دانشنامه‌ی آریانا

آنکتیل دوپرون


فهرست مندرجات
اوستاخاورشناسان غربی

آبراهام ایاسَنت آنکتیل دوپرون (به فرانسوی: Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron) (زاده‌ی ۱۷۳۱ م - درگذشته‌ی ۱۸۰۵ م)، دانشمند و خاورشناس فرانسوی و نخستین کسی بود که متن اوستا را به یکی از زبان‌های اروپایی ترجمه نموده‌ است.


زندگی‌نامه
آنکتیل دوپرون

آبراهام ایاسَنت آنکتیل دوپرون، در ۷ دسامبر ۱۷۳۱ میلادی، در پاریس زاده‌ شد. او فرزند خانواده‌ی بود از طبقه‌ی متوسط که به‌تشخیص خویش و به آبرومندی‌زیستن سخت پای‌بند بودند. پدرش بقال بود. جز او چهار پسر و یک دختر داشت. آشکار است که در چنین وضعی فراگرفتن و آموزش دانش برای او آن‌چنان سهل میسر نمی‌شد. چون کنجکاو و دانش‌دوست بود و به‌زبان‌های بیگانه (خاصه زبان‌های باستانی) دلبستگی فراوان داشت، و در فرانسه قدرت کلیسا مانع تعلیم این زبان‌ها و به‌ویژه عبری بود، ناگزیر به هلند رفت و سرانجام زبان عبری آموخت.

در بیست سالگی هنوز نمی‌دانست به‌خدمت وزارت امور خارجه درآید یا کشیش شود. در سال ۱۷۵۴، نسخه‌ای از وندیداد ساده که در آکسفورد چاپ سنگی شده بود، به‌دستش رسید و سخت شیفه‌ی آن شد. شور خواندن و دریافتن این متن و گشودن راز دین زرتشت سراسر وجود او را گرفت و دودل بود که برای فراگرفتن زبان اوستایی به کرمان برود یا به هند. در ضمن چون بسیاری متن‌های سانسکریت هم در کتابخانه‌ی سلطنتی پاریس دیده بود، که کسی از آن‌ها سر در نمی‌آورد، هند را بر کرمان ترجیح داد.

از این‌ها گذشته بر سر آن بود که بر گنجینه‌ی کتاب‌های کتاب‌خانه‌ی سلطنتی پاریس بیفزاید و هرچه بتواند از متن‌های پر ارزش دانش مشرق از هند گرد آورد. اما از مال دنیا چیزی نداشت که او را به هند برساند. تنگدستی مانع کار او بود. به‌رغم این، گروهی دانشمندان و پژوهندگان که به کتاب‌خانه‌ی سلطنتی می‌آمدند و او را در آن‌جا دیده و با او آشنا شده بودند، در این کار با او یاری کردند.


آثار[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...