۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

آشوب‌گری

از: دانشنامه‌ی آریانا

آشوب‌گری


فهرست مندرجات
......

آشوب‌گری (به انگلیسی: Sedition، با تلفظ آمریکایی: Sedition)، گفتار یا رفتار فتنه‌انگیزی است که مردم را برای براندازی دولت قانونی ترغیب کند و جامعه را به هرج‌ومرج می‌کشاند و امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.


واژه‌شناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


ویژگی‌هااحکام قضایی قانون مدنی[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...