جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

شاهان افغانستان

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات

[شاهان آريانا][شاهان خراسان][] شاهان و اميران افغانستان

سرزمينی که امروزه کشور افغانستان ناميده می‌شود، دارای تاريخ کهن است و نخستين شاهان آن که پيشداديان و کيانيان بودند، در دل اسطوره و تاريخ افسانه‌ای آريايی‌ها نهفته است. سپس هم سلسله‌های گوناگون چه قبل از اسلام و چه در دورۀ اسلامی در اين سرزمين حکومت کرده‌اند، که از آن‌ها زير عنوان "شاهان آريانا" و "شاهان خراسان" جداگانه سخن خواهد رفت. اما آنچه که در اينجا با فرنام "شاهان افغانستان" فهرست شده است، کسانی هستند که از سه دودمان غلزايی، درانی و محمدزايی قوم پشتون می‌باشند و بيش از ٢٦٠ سال، از سال ۱٧٠۹ تا سال ۱۹٧٣ ميلادی، بر اين کشور فرمانروايی کرده‌اند.


ميرويس‌شاه هوتکی
(۱٧۱۵-۱٧٠۹)

شاه‌محمود هوتکی
(۱٧٢۵-۱٧۱۵)

شاه‌اشرف هوتکی
(۱٧٢۹-۱٧٢۵)

احمدشاه درانی
(۱٧۴٧-۱٧٧٣)

تيمورشاه درانی
(۱٧٧٣-۱٧۹٣)

زمان‌شاه درانی
(۱٨٠۱-۱٧۹٣)

شاه‌محمود درانی
بار اول: (۱٨٠۱-۱٨٠۴)
بار دوم: (۱٨٠۹-۱٨۱٨)

شاه‌شجاع درانی
(۱٨٠۹-۱٨٠۴)
(۱٨۴٢-۱٨٣۹)

امير دوست‌محمد خان
(۱٨٣۹-۱٨٣۴)
(۱٨۴٦-۱٨٦٣)

امير شيرعلی خان
بار اول: (۱٨٦٣-۱٨٦٦)
بار دوم: (۱٨٦٨-۱٨٧٨)

امير محمدافضل خان
(۱٨٦٧)
-

امير محمداعظم خان
(۱٨٦٨)
-

امير يغقوب خان
(۱٨٧۹)

امير عبدالرحمان خان
(۱٨٨٠-۱۹٠۱)

امير حبيب‌الله خان
(۱۹۱۹-۱۹٠۱)

شاه امان‌الله
(۱۹٢۹-۱۹۱۹)

شاه عنايت‌الله
(۱۴ تا ۱٧ ژانويه ۱۹٢۹)

امير حبيب‌الله کلکانی
(ژانويه تا اکتبر ۱۹٢۹)

نادرشاه
(۱۹٣٣-۱۹٢۹)

ظاهرشاه
(۱۹٣٣-۱۹٧٣)[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين فهرست شاهان افغانستان برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی تهيه شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

[*]