۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳, سه‌شنبه

محبی، احمدعلی

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[...][...]


احمدعلی محبی (زادۀ ۱٣٠۹ خ - درگذشتۀ ۱٣۹٠ خ)، نویسنده و پژوهشگر اهل چنداول کابل افغانستان است که عضو پیشین انجمن تاریخ این کشور بود.


[] زندگی‌نامه

احمدعلی محبی در سال ۱٣٠۹ خورشیدی در چنداول کابل به دنیا آمد و تحصیلات خود را در زادگاهش به پایان برد. نخستین الفبای نویسندگی را در دفتر نشرات دارلمعلمین (دانشسرای) کابل با نشر جریدۀ هفته‌گی (هفته‌نامۀ دانشسرا) تجربه کرد. بعدها مدتی زیر نظر دکتر نجم‌الدین انصاری در دارالتألیف وزارت معارف تصحیح کتاب‌های درسی مشغول به‌کار شد. سر انجام رسماً به هیئت تحریریه انجمن تاریخ افغانستان پیوست و در حقیقت شغل مطلوب‌اش را بازیافت. در واقع همان‌جا بود که با تاریخ کشور سر و کار پیدا کرد و فصل مربوط به سامانیان را در تاریخ افغانستان بعد از اسلام نوشت و برندۀ جایزۀ ابن سینا شد.

محبی پژوهشگر موفق است که همیشه به استادی و راهنمایی‌های احمدعلی کهزاد در امر پژوهش خود در انجمن تاریخ افغانستان افتخار می‌کند. او در تدوین مجلۀ آریانا مشارکت داشت و بر امور چاپ کتاب‌های این انجمن نظارت می‌کرد.

پس از آن، برای تأمین مخارج خانواده، به تکاپوی امرار معاش بهتر برآمد و به مترجمی زبان انگلیسی روی آورد. سپس در کارخانۀ جنگلک که با همکاری شوروی سابق تأسیس شده بود، به‌عنوان معاون سر معلم روسی در کلاس‌های ارتقای سطح کارآموزی کارگران اشتغال ورزید. چند سال بعد، مدیریت برنامه‌ریزی (پلان) این کارخانه را به عهده داشت. مدتی به کارهای تجارتی (بازرگانی) و صنعتی پرداخت و سپس در مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با یک گروه بین‌المللی برای ایجاد مؤسسات صنعتی خصوصی افغانستان دست به کار شد.

پس از کودتای هفتم ثور ۱٣۵٧ خورشیدی، به‌عنوان منشی (دبیر) و مشاور در مرکز صنایع خصوصی افغانستان گماشته شد.


[] آثار
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]