۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

تحلیل سازه‌ها

از: دانشنامه‌ی آریانا

تحلیل سازه‌ها

مهندسی عمرانسازه‌

تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها (به انگلیسی: ؛ با تلفظ آمریکایی: )، که تئوری سازه‌ها (Theory of structures) نیز نامیده می‌شود، یکی از زیر رشته‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش‌بینی رفتار سازه‌ها می‌پردازد.

تحلیل سازه، در واقع، روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند. پس از تحليل سازه‌ها و تعيين نيروهای داخلی (برشی، محوری، لنگر خمشی و نيروی پيچشی) سازه را برحسب آن‌ها طراحی می‌كنند. منظور از طراحی، تعيين مقاطع لازم برای اعضای مختلف یک سازه‌ی مهندسی است.

سازه‌ها، از لحاظ بارگذاری، از دو نظر قابل بحث هستند: بارگذاری دینامیکی و بارگذاری استاتیکی. هم‌چنین عوامل موثر در تحلیل سازه‌ها شرایط تکیه‌گاهی، اتصالات، و قیود آن‌ها می‌باشد.


واژه‌شناسی

واژه‌ی «سازه» ()، معانی گوناگونی دارد. در فرهنگ کمبریج، در تعریف «سازه» آمده است: «روشی که در آن بخش‌هایی از یک سیستم و یا چیزی، مرتب‌شده و یا سازمان یافته است.» اما، یک سازه‌ی مهندسی را تقریباً می‌توان مجموعه‌ی دانست که ساخته و یا بنا می‌شود.


پیشینه‌ی تاریخی

...


سازه‌های مهندسی
طرح کامپیوتری یک سازه‌ای مهندسی

سازه‌های عمده مربوط به مهندسی راه‌وساختمان عبارتند از: پل‌ها، ساختمان‌ها، دیوارها، برج‌ها و سازه‌های پوسته‌ای. این چنین سازه‌هایی متشکل از یک یا تعدادی عضو صلب می‌باشد و ترتیب قرار گرفتن اعضای به گونه‌ای است که تمام سازه و هم‌چنین اجزای مختلف آن در مقابل بارگذاری و حذف بار، بدون تغییر شکل قابل ملاحظه مقاومت می‌نمایند.

در طرح سازه‌ها، مسایل مختلفی باید مدنظر قرار گیرد که از آن‌جمله دو شرط اساسی زیر باید حتما برآورده شود:

    ۱- سازه باید نقش مورد نظر را به‌خوبی ایفا نماید.

    ٢- سازه باید بارهای وارده (وزن خود سازه، بار پوششی سقف و نیروی باد و برف و ...) را با اطمینان‌خاطر تحمل کند.


تئوری سازه‌ها

...


بارگذاری

...


تغییر شکل سازه‌ها

...


خطوط تأثیر

...


روش‌های تحلیل

...


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:مهندسی عمرانسازه