جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

عهد خدا با نوح

از: دانشنامه‌ی آریانا

عهد عتیق

پیدایش


فهرست مندرجات

.


پیدایش آیه‌یاب

عهد خدا با نوح

نفرین حام توسط نوح اثر Ivan Stepanovitch Ksenofontov در قرن نوزدهم

۱ خدا، نوح و پسرانش را بركت داد و به ايشان فرمود: «بارور و زياد شويد و زمين را پُر سازيد. ٢ و ٣ همه‌ی حيوانات و خزندگان زمين، پرندگان هوا و ماهيان دريا از شما خواهند ترسيد، زيرا همه‌ی آن‌ها را زير سلطه‌ی شما قرار داده‌ام و شما می‌توانيد علاوه بر غلات و سبزيجات، از گوشت آن‌ها نيز برای خوراک استفاده كنيد. ۴ اما گوشت را با خونش كه بدان حيات می‌بخشد نخوريد. ۵ و ٦ كُشتن انسان جايز نيست، زيرا انسان شبيه خدا آفريده شده است. هر حيوانی كه انسانی را بكُشد بايد كشته شود. هر انسانی هم كه انسان ديگری را به قتل برساند، بايد به‌دست انسان كشته شود. ٧ و اما شما، فرزندان زياد توليد كنيد و زمين را پُر سازيد.»

٨ سپس خدا به نوح و پسرانش فرمود: ٩ و ١٠ و ١١ «من با شما و با نسل‌های آينده‌‌ی شما و حتی با تمام حيوانات، پرندگان و خزندگان عهد می‌بندم كه بعد از اين هرگز موجودات زنده را به‌وسيله‌‌ی طوفان هلاک نكنم و زمين را نيز ديگر بر اثر طوفان خراب ننمايم. ١٢ اين است نشان عهد جاودانی من: ١٣ رنگين‌كمان خود را در ابرها می‌گذارم و اين نشان عهدی خواهد بود كه من با جهان بسته‌ام. ١۴ وقتی ابرها را بالای زمين بگسترانم و رنگين كمان ديده شود، ١۵ آن‌گاه قولی را كه به شما و تمام جانداران داده‌ام به‌ياد خواهم آورد و ديگر هرگز تمام موجودات زنده به‌وسيله‌ی طوفان هلاک نخواهند شد. ١٦ و ١٧ آری، رنگين كمان نشانه‌ی عهد من است با تمام موجودات زنده‌‌ی روی زمين.»

١٨ سه پسر نوح كه از كشتی خارج شدند، سام و حام و يافث بودند. (حام پدر قوم كنعان است.) ١٩ همه ملل دنيا از سه پسر نوح به‌وجود آمدند.

٢٠ و ٢١ نوح به‌كار كشاورزی مشغول شد و تاكستانی غرس نمود. روزی كه شراب زياد نوشيده بود، در حالت مستی در خيمه‌اش برهنه خوابيد. ٢٢ حام، پدر كنعان، برهنگی پدر خود را ديد و بيرون رفته به دو برادرش خبر داد. ٢٣ سام و يافث با شنيدن اين خبر، ردايی روی شانه‌های خود انداخته عقب عقب به‌طرف پدرشان رفتند تا برهنگی او را نبينند. سپس او را با آن ردا پوشانيدند. ٢۴ و ٢۵ وقتی نوح به‌حال عادی برگشت و فهميد كه حام چه كرده است، گفت: «كنعان ملعون باد. برادران خود را بنده‌‌ی بندگان باشد.

٢۶ و ٢۷ خداوند سام را بركت دهد و كنعان بنده‌‌ی او باشد. خدا يافث را بركت دهد و او را شريک سعادت سام گرداند، و كنعان بنده‌‌ی او باشد.»

٢۸ پس از طوفان، نوح ۳۵۰ سال ديگر عمر كرد ٢۹ و در سن ۹۵۰ سالگی وفات يافت.


[] يادداشت‌ها

متن برگرفته از: ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس


[] پی‌نوشت‌ها

ترجمه‌ی تفسيری کتاب مقدس، باب نهم


[] سرچشمه‌ها

متن برگرفته از ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس