۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

سرابی، حبيبه

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


دکتر حبيبه سرابی (زادۀ ۱٣٣٧ خ - )، يکی از وزیران امور زنان افغانستان و نخستين والی (استاندار) زن در تاريخ اين کشور است.[۱]


[] زندگی‌نامه

حبيبه سرابی در سال ۱٣٣٧ خورشيدی در شهر مزارشريف زاده شد. از دورۀ تحصيلات ابتدايی و متوسطه او اطلاعی در دست نيست. اما تحصيلات عالی را در رشتۀ داروسازی در دانشکدۀ فارمسی دانشگاه کابل به پايان رساند.[٢]

در سال ۱٣٧۵ خورشيدی به پاکستان مهاجر شد. او خود در اين مورد می‌گويد: "علت مهاجرتم تسلط طالبان بر کابل و در واقع افغانستان بود. آن شرایط را دیگر نمی‌توانستم به‌خاطر بچه‌هایم تحمل کنم. یعنی حتی اگر خودم به هر دلیلی تحمل می‌کردم، نمی‌توانستم فرزندانم را از نعمت تعلیم و تحصیل محروم سازم. به‌همین خاطر مجبور شدم به پاکستان بروم و در آنجا فعالیت‌های اجتماعی را نیز از سر گیرم و شدت بخشم."[٣]

اوج فعالیت‌های اجتماعی او، پس از مهاجرت به پاکستان بود. همو می‌افزايد: "این فعالیت‌ها در اردوگاههای مهاجرین افغان برای ارتقای تعلیم و تربیت آنها صورت می‌گرفت. همچنین برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی به‌ویژه در مورد حقوق زنان از جمله فعالیت‌های من بود. در افغانستان هم دوره‌های سوادآموزی البته به‌صورت مخفی و دور از چشم طالبان در خانه‌ها برگزار می‌کردیم. بر اساس همین تجربیات وقتی در دوره جدید خواستند برای وزارت امور زنان کسی را انتخاب کنند، به سراغ من آمدند. به‌علاوه خانواده ما سابقه حضور در عرصه‌های سیاسی را نیز داشت و عموی من مدت زیادی پست وزارت را عهده‌دار بود."[۴]

دکتر حبيبه سرابی در دولت انتقالی افغانستان به رياست حامد کرزی، وزير امور زنان بود. در سال ۱٣٨۴ حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان، او را به‌عنوان والی در ولايت هزاره‌نشين باميان منصوب کرد. اين در حالی بود که عبدالرحيم علی‌يار والی قبلی باميان، در تلاش بود تا همچنان بر اين مسند باقی بماند و طرفداران وی چندبار در مرکز باميان دست به تظاهرات زدند.[۵] سرابی، نخستين زن در تاريخ افغانستان بود که به اين سمت گماشته شد.[٦]


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ستار سعيدی، نخستين والی زن در افغانستان، آرمان، سايت اينترنتی باشگاه نويسندگان آزاد
[۲]- گفتگو با دکتر حبیبه سرابی، وزیر امور زنان افغانستان، پيام زن، شماره ۱۳۳، فروردين ۱۳۸۲ خورشيدی
[۳]- همان‌جا
[۴]- همان‌جا
[۵]- ستار سعيدی، نخستين والی زن در افغانستان
[۶]- دو زن، وبگاه دوشنبه‌ها
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-


[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]