۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

تاريخ هنر در آريانا (افغانستان)

از: حامد نويد

تاريخ هنر در آريانا (افغانستان)

نگاهی به مکتب‌های هنری و معماری
شکوفا شده در افغانستان


فهرست مندرجات

[...][...][] پيشگفتار

موزه کابل که زمانی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین موزه‌های منطقه شمرده می‌شد و دارای گنجينۀ با ارزش‌ترین آثار مکشوفه هنری و تاريخی از دوران قبل از اسلام و اسلامی بود، در سال ۱۹۹٢ ميلادی، به‌سبب وقوع جنگ‌های داخلی در افغانستان به تاراج رفت. پس از آن، نيز می‌توان از تعداد زيادی اشيای گرانبهای هنری - تاريخی که از محوطه‌ی باستانی آی خانم، در استان تخار در شــمال افغانســتان، به ســرقت رفت و به خارج از کشــور قاچاق شــد، يا از محوطه‌های باستانی مانند معبد هده (Hadda) در شرق افغانستان و ميرزاکه (Mirzaka) در استان پکتيا در جنوب افغانستان، غارت شد و يا تخريب مجسمه‌های عظیم‌الجثه بودا در باميان که توسط طالبان صورت پذيرفت، نام برد که در واقع، از دست‌دادن بزرگ‌ترين آثار هنری باستانی نه‌تنها برای افغانستان بلکه برای تمام بشر محسوب می‌شود.

به گزارش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، سرقت گنجينه‌های باستانی اين کشور تا هنوز پايان نيافته است. فروش آثار باستانی موزۀ کابل و اشيايی باستانی که از حفاری‌های غيرقانونی به‌دست می‌آيند، به گردآورندگان خصوصی آثار عتيقه در اروپا و ژاپن همچنان ادامه دارد. اخيراً در لندن، پليس آنجا سه تن از اشيای باستانی مسروقه از افغانستان را بازداشت کرد. گفته شده است که اين آثار پس از بازسازی به موزه کابل برگردانده خواهد شد. همچنان دولت فرانسه نيز اشيای فراوانی را از قاچاقچيان آثار باستانی به‌دست آورده‌اند که اميد است به افغانستان برگشت داده شود.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]