۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

گورکانی، تیمور

تِیْمورِ گورْکانی (زادۀ ٧٣٦ ق / ١٣٣٦ م - درگذشتۀ ٨٠٧ ق / ١۴٠۵ م)، بنیان‌گذار سلسلۀ تیموریان در ماوراءالنهر و خراسان، و از بزرگ‌ترین جهان‌گشايان شرق بود که بر قلمرو وسیعی از سمرقند تا کرانۀ دریای اژه، از مدیترانه تا خلیج ‌فارس، و از مسکو تا دهلی فرمان راند.[۱]

زندگی‌نامه

[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: يعقوب آژند، تیمور گورکان، دانشنامۀ جهان اسلام
پيوست ٢: تیمور گورکان، دانشنامۀ رشد
پيوست ۳: تيمور، لغت‌نامه دهخدا
پيوست ۴: علی‌اکبر دیانت، تیمور گورکانی، دايرةالمعارف بزرگ اسلامی
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>