۱۳۸۷ آذر ۷, پنجشنبه

صفحهٔ کاربری دکتر سيد حشمت‌الله حسينی


داکتر سید حشمت‌الله حسینی به روز یک شنبه ٢٢ آگست ١٩۴٨ م (٣١ اسد ١٣٢٧ ش) در باغ‌نواب کابل دیده به‌جهان گشود. وی فرزند "خطاط جلیل و دانشمند نبیل، روانشاد سید محمدداؤد حسینی"[۱]، مردی "که نام آن با هنر خط و شعر پیوند گسست‌ناپذیر دارد"[٢] می‌باشد و در خانواده‌یی با فرهنگ و آگاه آموزش و پرورش یافت. درس‌های ابتدایی را در مکتب سردار جانخان به پایان رسانید ( ١٩۵٣ تا ١٩۵٨ م/ ١٣٣١ تا ر١٣٣٦ ش) و سپس در سال ١٩۵٨م / ١٣٣٧ش شامل لیسۀ عالی نجات "امانی" گردید. در سال ١٩٦۴ م / ١٣۴٢ ش از آن ليسه فارغ و در سال ١٩٦۵ م / ١٣۴۴ ش شامل فاکولتۀ "ادبیات و علوم بشری" گردید. در سال ١٩٦٨ م / ١٣۴٧ ش در رشتۀ "زبان و ادبیات آلمانی" تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانید. بعد از فراغت شامل کدر علمی در آن فاکولته شد. بعد از مدت کوتاهی برای آموزش بیشتر به آلمان فدرال اعزام گردید و پس از برگشت به وطن به وظیفۀ تدریس ادامه داد. همزمان مسئولیت "دیپارتمنت محصلان خارجی" و هم تدريس زبان دری برای محصلان خارجی به‌وی سپرده شد.

پس از مدتی به صفت آمر "دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی" و "دیپارتمنت اسپانوی" "دانشکدۀ زبان و ادبیات" تعیین گردید. بعد از آن ضمن تدریس در "دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی" به‌حیث معاون "فاکولتۀ زبان و ادبیات" مقرر گردید. در نیمۀ اول دهۀ هشتاد میلادی به‌حیث استاد "زبان و ادبیات دری" در دانشگاه هومبولد شهر برلین به کشور آلمان اعزام گردید که تا کنون به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.

حشمت حسینی در رشتۀ "زبان و ادبیات آلمانی/ گرمنستیک" صاحب سند علمی ماستری و در رشتۀ "ایران‌شناسی" دارای رتبۀ علمی "دکترا" می‌باشد.


ليست مقالات من در اين دانشنامه:


سيد محمدداؤد حسينی
نگاهی به هنر خطاطی

ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
تأثير ادبيات شرق بر ادبيات غرب
سيد محمدايشان حسينی
مرتضی‌احمد خان محمدزایی
سید محمدسعید حسینی
سید محمدصدیق حسینی
سید حمایت‌الله حسینی
سید جلال‌الدین بخاری "بزرگ سرخ"
سلطان سید احمد کبیر
سید جلال‌الدین بخاری "مخدوم جهانیان"
تاريخچه پوهنتون کابل
تاريخ افغانستان
استاد سید محمد داؤد الحسینی کابلی، زندگی‌نامه و داستان مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدلپی‌نوشت‌ها

[۱]- نعمت حسِنی، سيماها و آواها، ١٣٦٧، مقدمه از واصف باختری
[۲]- همانجا[برگشت به بالا] [باز گشت به دانش‌نامه] [همکاران دانش‌نامه]