۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

صفحهٔ کاربری شاه‌محمود محمود


شاه‌محمود "محمود" فرزند میرزا غلام‌نبی هستم. به‌تاریخ ١٩ ماه جدی ١٣٣٢ هجری شمسی مطابق ٩ ماه جنوری ١٩۵۴ میلادی در ساحه رنگریزان شهرآرا کابل زاده شدم. در سال ١٣۴٠ هجری شمسی شامل مکتب قاری عبدالله خان واقع ده‌ افغانان شدم و در سال ١٣۴٦ هجری شمسی بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به لیسه حبیبیه دروس خود را تا صنف دوازدهم ادامه دادم. در سال ١٣۵١ هجری شمسی از این لیسه فارغ گردیدم و جهت ادامه تحصیلات عالی به پوهنحًی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل شامل گردیدم (١٣۵٢ هجری شمسی = ١٩٧٣ میلادی). فراغت از پوهنحًی مذکور (رشته تاریخ و جغرافیه) در سال ١٣۵۵ هجری شمسی و شمولیت به‌وظیفه به‌حیث معلم اجتماعیات در لیسه ابن سینا کابل در سال ١٣۵٦ هجری شمسی صورت گرفت. در ماه حوت ١٣۵٨ هجری شمسی بعد از سپری کردن امتحان کدر پوهنحًی علوم اجتماعی پوهنتون کابل به‌حیث استاد تاریخ در دیپارتمنت تاریخ عمومی این پوهنحًی پذیرفته شدم. درجه ماستری تاریخ افغانستان (داخل خدمت) را در سال ١٣٦۵ هجری شمسی حاصل کردم. در طول سالهای خدمت مضامین تاریخ قرون وسطی کشورهای همجوار افغانستان (هند، چین، آسیای مرکزی، فارس و شرق میانه) را تدریس نمودم.

آثار که تاحال به‌زیور چاپ آراسته شده است عبارتند از:

  ١- تاریخ دولت مستقل غوریان (تاریخ اجتماعی و اقتصادی) تاًلیف سال ١٣٦٣ هجری شمسی، سال چاپ اول ١٣٨٦ هجری شمسی. این کتاب بعداً تحت عنوان (تاریخ امپراطوری غوریان) در سال ١٣٨٨ هجری شمسی مجدداً انتشار یافت.
  ٢-دولت مستقل نیمروزیان (تاریخ اجتماعی و اقتصادی) تاًلیف سال ١٣٦۵ هجری شمسی، سال چاپ ١٣٧٦ هجری شمسی.
  ٣- تاریخ‌نویسی در افغانستان تالیف سال ١٣٧٧ هجری شمسی، سال چاپ ١٣٨٢ هجری شمسی.
  ۴- تاریخ روابط افغانستان و هند (١٧۴٧ میلادی - ١٨۵٧ میلادی) تاًلیف سال١٣٧٣ هجری شمسی، سال چاپ ١٣٨٧ هجری شمسی.
  ۵-تاریخ آسیای مرکزی (ترجمه، تحشیه و تعلیق) ترجمه سال ١٣٦٢هجری شمسی ، سال چاپ ١٣٨٨ هجری شمسی
  ٦- مجموعه مقالات (به‌زودی انتشار می‌بابد)
  ٧- تاریخ قرون وسطی چین (کتاب درسی چاپ گستنر از طرف پوهنحًی علوم اجتماعی پوهنتون کابل).
  ٨- تاریخ قرون وسطی هند (کتاب درسی چاپ کستنر از طرف پوهنحًی علوم اجتماعی پوهنتون کابل).

همچنان اشتراک در سمینار مرحوم احمدعلی کهزاد، فیض محمد کاتب، سمپوزیم کابل در گذرگاه تاریخ و سمینار غوریان از کارکردهای دیگر علمی‌ام می‌باشد.


ليست همکاری‌های‌ من با اين دانش‌نامه:ليست مقالات من در وب سايت‌های ديگر
[برگشت به بالا] [باز گشت به دانش‌نامه] [همکاران دانش‌نامه]